De sloopfase voor de herontwikkeling van Het Dorp van zorgorganisatie Siza is gestart. Naast de ruim 100 architectonisch hoogwaardige en duurzame koopwoningen verrijst er straks voor bewoners met een beperking een nieuw woonzorgconcept met 84 appartementen in meerdere gebouwen naast de 36 die nu bijna opgeleverd zijn.

Met de keuze van de ontwikkelcombinatie VanWonen en BPD Bouwfonds Property Development moet de metamorfose van Het Dorp in een stroomversnelling komen. ,,We hopen de eerste fase binnen 4 tot 5 jaar afgerond te hebben”, stelt bestuurder Rob Hoogma van Siza. ,,Het totale project beslaat 7 tot 8 jaar.”

Het Dorp werd bijna 60 jaar geleden gebouwd als woon- en leefgemeenschap voor mensen met een lichamelijke handicap. Die gemeenschap was daarin de eerste ter wereld. Daaraan ging op de televisie een landelijke inzamelingsactie vooraf onder de titel ‘Open Het Dorp’ met Mies Bouwman als boegbeeld.

,,We hopen de eerste fase binnen 4 tot 5 jaar afgerond te hebben”, stelt bestuurder Rob Hoogma van Siza. ,,Het totale project beslaat 7 tot 8 jaar.”

Baanbrekend toen en nu

,,Het Dorp moet net zo baanbrekend worden als bij de oprichting”, benadrukt Hoogma van Siza. Baanbrekend qua reguliere woningen maar ook baanbrekend met nieuwe zorgwoningen met bijbehorende voorzieningen. ,,Ons vertrekpunt voor de herontwikkeling van Het Dorp is zo gezond mogelijk samenleven in een prachtige groene woonwijk nabij de Arnhemse binnenstad”, benadrukt Hoogma. ,,De bewoners van Siza hebben behoefte aan een omgeving waar ze, ondersteund door de nieuwste technologie, zoveel mogelijk hun eigen leven kunnen leiden.” De ruime zorgwoningen kunnen in de toekomst voortdurend aangepast te worden aan nieuwe vondsten.

Een eerste gebouw aan de Amsterdamseweg met 36 aangepaste woningen met de modernste technologie is bijna gereed. Daar tegenover, waar nu de oude woningcomplexen gesloopt worden, komt straks een dorpsplein als centrale ontmoetingsplek voor de buurt met een brasserie, een bakkerij, de huisartsenpost, apotheek en andere voorzieningen.

De plannen zijn tot stand gekomen in nauw overleg met bewoners en omwonenden. Zij zullen ook betrokken worden bij de verdere uitwerking van het plan.

Programma van Eisen

4Building heeft Siza ondersteund door het Programma van Eisen (PvE) te schrijven. Dit PvE omvat zorgwonen en diverse functies gericht op werk, activiteiten, ontmoeten en behandeling. 4Building trad binnen Siza op als verbinder van de verschillende bijdragen, coördineerde en integreerde de diversiteit aan informatie en adviseerde inhoudelijk over de eisen en aanpak, mede gefundeerd door kostenramingen en -advies en aanbestedingsexpertise.

Samenwerking Siza – Deloitte – Plein06/Echo Urban Design – 4Building

In de samenwerking Siza – Deloitte – Plein06/Echo Urban Design – 4Building zijn aanbestedingsstukken opgesteld en is de aanbesteding begeleid. De aanbesteding vond plaats op basis van een marktgerichte dialoog. Na de beoordeling en gunning (eind 2019) zet 4Building haar ondersteuning voort om Siza te adviseren en ondersteunen om samen met BPD – VanWonen de winnende plannen te optimaliseren, uit te werken (VO-DO+) en straks uit te voeren.

Naast advisering rondom proces en ontwerp heeft 4Building een plan van aanpak voor de sloop opgesteld, de fasering gecoördineerd en de aanbesteding voor de sloop voorbereid.

Meer informatie over dit project.

Bron: De Gelderlander | Siza

Beeldmateriaal: Siza | BPD-VanWonen