Project omschrijving

Nieuwbouw OBS De Twee Wieken Zwijndrecht

Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW) is voornemens om nieuwbouw te realiseren voor de openbare basisschool De Twee Wieken.

Van twee naar één nieuwe locatie

OBS De Twee Wieken heeft op dit moment twee locaties in Zwijndrecht. Eén locatie aan de Duivenvoorde en één locatie aan de Roerdompstraat. Beide locaties worden ondergebracht in één nieuwe huisvesting op de huidige locatie aan de Duivenvoorde. Om deze transitie voorspoedig te laten verlopen, heeft de overkoepelende Onderwijsgroep Zuid-Hollandse Waarden (OZHW) 4Building in de arm genomen. Zo is eerst de haalbaarheid onderzocht en hebben we met twee, door corona, digitale gebruikerssessies de informatie en wensen voor het nieuwe schoolgebouw opgehaald en omgezet in een Programma van Eisen. Tegelijkertijd heeft 4Building de aanbesteding en contractering van de ontwerp- en adviesdiensten verzorgd.

Ontwerpfase gestart

Nu de Definitiefase afgerond is en het ontwerpteam na afronding van de aanbesteding is gevormd, is de ontwerpfase gestart. De eerste stappen voor het Structuur-Ontwerp (SO) zijn gezet en er is een mooie gezamenlijke kick-off geweest met het ontwerpteam, de leraren en het ondersteunend personeel tijdens een studiedag van De Twee Wieken.

Samenwerkingspartners binnen het ontwerpteam

RoosRos Architecten | H4D Raadgevend Ingenieurs B.V. | Van Zanten Raadgevende Ingenieurs (ZRi) | Nelissen Ingenieursbureau | 4Building b.v.

Philip Wenneker

“Na verbeelding komt de creatie.

ir. P.A. (PHILIP) Wenneker
Sr. Projectmanager | Partner