Bas Glorie

Bas Glorie
Bas richt zich op het coördineren van bouwprojecten: directievoering en toezicht op bouwprojecten in uitvoering. Het betreft in karakter verschillende soorten projecten en in verschillende marktsegmenten, met als speerpunt de coördinatie en communicatie met belanghebbenden in en rond bouwprojecten. Bas werkt met oog en begrip voor de belangen van eenieder zonder onderscheid des persoons, en combineert dat met kennis van techniek en bouwen. Zo komt hij altijd tot werkbare en gedragen oplossingen.
ing. B. (BAS) Glorie
Directievoerder | Toezichthouder