Woningbouw

Wij zien het als onze opdracht en verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan het verminderen van het enorme tekort aan betaalbare woningen, specifiek voor starters en mensen met een beperkt budget. Waar de ontwikkeling van woningbouw een bepaalde schaalgrootte of complexiteit krijgt worden wij enthousiast!

Woningbouw met een bijzonder karakter


Seriematige woningbouw en locatie ontwikkelingen zijn van huis uit het terrein van projectontwikkelaars.
4Building is van toegevoegde waarde bij de ontwikkeling en realisatie van bijzondere woningbouwprojecten,
bijvoorbeeld:

  • voor specifieke klanten, zoals grondeigenaren die in eigen beheer een woningbouwproject willen realiseren;
  • voor specifieke doelgroepen, zoals woonzorg projecten voor zorginstellingen;
  • gebouwen met specifieke kwaliteitseisen, bijvoorbeeld monumentale woongebouwen, of woningen in het topsegment;
  • maatschappelijk en politiek gevoelige ontwikkelingen, zoals huisvesting voor statushouders;
  • multifunctionele ontwikkelingen, zoals woongebouwen gecombineerd met een hotelfunctie, of winkels en parkeren;
Voor u het resultaat

Wij dragen zorg voor een optimale ontwikkeling van het vastgoed door het uitvoeren van haalbaarheids-
onderzoeken, het opstellen van programma’s van eisen en het management van het ontwerp- en uitvoeringstraject.

Hierbij treedt 4Building niet op als risicodragend ontwikkelaar of aannemer. Wij blijven uw onafhankelijk adviseur
met als drijfveer alleen de (winst)optimalisatie voor u als onze opdrachtgever.

Wij willen dat u tevreden terug kunt kijken op het achterliggende proces, enthousiast bent over de kwaliteit en het
resultaat, en vol vertrouwen naar de toekomst kijkt.

Bas van Eijndhoven

“Samen bijdragen aan de maatschappelijke woningbouw opgave.”

ir. P.A. (PHILIP) Wenneker
Sr. Projectmanager & Partner

Projecten Woningbouw