Sport & Leisure

Zoekt u onafhankelijke creative ideeën om uw project van de grond te krijgen? Of bent u op zoek naar expertise voor de beoordeling plannen en aanbiedingen van een marktpartij?

In dit marktgebied gaat het om voorzieningen voor vrijetijdsbesteding in brede zin. De financieel economische paragraaf van dergelijke voorzieningen is een belangrijke succesfactor bij de realisatie van de vaak uitgesproken ambities.

Wij maken het werkelijkheid

Integrale projectbenadering

De sleutel is meestal niet zozeer het draagvlak voor uw wens, de noodzaak of het belang van de plannen, maar vooral de haalbaarheid daarvan. Daarbij komt dat de financiering en exploitatie van bijvoorbeeld zwembaden nogal afwijken van die van voetbalstadions of musea.

De ervaring van de adviseurs van 4Building betreft de ontwikkeling van zwembaden, sporthallen, theaters en bioscopen, hotels en wellness centra, voetbalstadions en musea. Wij hebben aansprekende resultaten geboekt door deze ‘sport en leisure’-projecten op een andere manier te benaderen.

Sporthuis Abcoude

Regelmatig maken sport en leisure projecten onderdeel uit van een multifunctioneel project of van locatie- of gebieds-
ontwikkelingen. Dat vraagt om een integrale projectbenadering en dus om inzicht en creativiteit.

Naast de optimalisatie van de harde kant van deze ontwikkelingen begrijpen wij als geen ander dat de uitstraling en de eigen cultuur of identiteit veel meer nog dan in andere markten van doorslaggevend belang is voor een geslaagd eindresultaat.

Bas van Eijndhoven

“Optimaal werken aan vrije tijd.”

ir. P.A. (PHILIP) Wenneker
Sr. Projectmanager & Partner

Sport & Leisure Projecten