Onderwijs

Past uw leeromgeving bij de wensen van de huidige tijd? Draagt uw huisvesting bij aan de cultuur en de identiteit van de school? Om goed te presteren zijn inspiratie en motivatie van docenten en leerlingen van wezenlijk belang. Een moderne leefomgeving kan een belangrijke bijdrage leveren aan aantrekkelijk en kwalitatief hoogwaardig onderwijs.

Optimale prestaties door moderne onderwijsgebouwen

Aaneenschakeling van praktijk- en leeromgevingen

Een onderwijsgebouw moet optimaal faciliteren in de uitwisseling van kennis. De moderne onderwijsruimte is allang geen verzameling van lokalen meer maar zij wordt gevormd door een aaneenschakeling van praktijk- en leeromgevingen die meebewegen met toekomstige ontwikkelingen. Het is een plek waar mensen zich thuis voelen en elkaar veilig kunnen ontmoeten.

Regelmatig maken onderwijsprojecten onderdeel uit van een multifunctioneel project of van locatie- of gebiedsontwikkelingen. Dat vraagt om een integrale projectbenadering en dus om inzicht, communicatie en creativiteit.

Communicatie met de omgeving

Communicatie met de omgeving speelt vaak een cruciale rol in het succes van een ontwerpproces. Vanuit de diverse projecten zijn modellen beschikbaar hoe en met welke communicatie eindgebruikers kunnen worden betrokken in het ontwerpproces.

Door de beschikbaarheid van andere diensten (o.a. bouwkostenmanagement, aanbesteden & contracteren), de kennis vanuit andere markten (o.a. zorg, leisure) en een compacte organisatie zijn wij in staat om snel en effectief kennis te delen en vraagstukken in een bredere context te bezien. Mede deze compacte gezamenlijke kracht maakt werken met 4Building tot een nieuwe ervaring.

Bas van Eijndhoven

Een inspirerend klimaat voor onderwijs.”

ing. J. (JODY) Boogaard
Sr. Huisvestingsadviseur

Onderwijs Projecten