Retail

Denkt u na over de toekomst in de retail-markt en van uw winkelvastgoed? Zoekt u naar mogelijkheden van herontwikkeling of herbestemming? Wilt u de beleggingswaarde van uw vastgoed optimaliseren? In dit marktsegment ligt het zwaartepunt van onze advisering in de (binnenstedelijke) herontwikkeling van winkels en winkelcentra, meestal in combinatie met wonen.

De waarde van winkels

De focus van onze diensten ligt op integrale kosten-baten beheersing, ontwerpbegeleiding, contract strategieën en kwaliteitsmonitoring. Daarmee zorgen wij bij de realisatie van winkelvastgoed voor een optimale beleggingswaarde. Door technische kwaliteit en een grote mate van flexibiliteit wordt er ruimte geboden aan de dynamiek van de retailmarkt.

Een niet onbelangrijke succesfactor bij retail ontwikkelingen is de betrokkenheid van de stakeholders. Deze is van nature groot bij binnenstedelijke herontwikkelingen als gevolg van de complexiteit van de locatie. Maar ook bij randstedelijke retail projecten wanneer concurrentie-aspecten een rol gaan spelen. Dat kan bijvoorbeeld impact hebben op de noodzakelijke vergunningsprocedures. Het is daarom van belang om risico’s en kansen gestructureerd inzichtelijk te maken, en daar systematisch naar te handelen.

Bas van Eijndhoven

“Perspectief door succesformules.”

ir. P.A. (PHILIP) Wenneker
Sr. Projectmanager & Partner

Recente Projecten