Gezondheidszorg

De gezondheidszorg maakt turbulente tijden door. COVID-19 laat zijn sporen achter in alle sectoren. De eerder geïnitieerde marktwerking biedt nieuwe kansen maar geeft ook meer verantwoordelijkheid. Zorg wordt in de hele breedte steeds digitaler. Welke effecten heeft dat op gebouw, omgeving en voorzieningen? Hoe kun je in deze dynamiek een gebouw ontwikkelen dat blijft passen bij de wensen en behoeften van de toekomst? Wij hebben daar een aanpak en expertise bij die we graag met u delen.

Effectiviteit door “businesscase denken”

Gezondheidszorg

Binnen de sector gezondheidszorg ondersteunt 4Building zorginstellingen en zorgondernemers bij allerhande huisvestingsvraagstukken. Het type vraagstukken en onze ondersteuning varieert per project tussen kortstondige consultancy in de eerste projectfasen tot en met langdurig projectmanagement tot en met de uitvoeringsfase. Onze opdrachtgevers zijn o.a. ziekenhuizen, revalidatie instellingen, instellingen voor gehandicaptenzorg, verpleging- & verzorgingshuizen, commerciële zorgverleners, huisartsen, etc.

De kracht en passie van 4Building ligt voor de gezondheidszorg in de eerste stappen van een huisvestingsinitiatief. Wij denken graag mee over huisvesting maar we beginnen nooit met “de stenen”. Wat zijn de doelen en de visie van uw organisatie? Hoe kan huisvesting daarbij ondersteunen? Door deze korte extra stap te maken, kunnen wij in onze projecten een aanzienlijk stuk
meerwaarde toevoegen dat meestal initieel niet in de vraagstelling zat. Door deze meerwaarde neemt de effectiviteit van de
huisvesting enorm toe ten gunste van de zorgverlening.

Effectief

In de nieuwe zorgomgeving is “businesscase denken” en “effectiviteit” een noodzakelijkheid geworden. Hoewel deze termen ver af lijken te staan van menselijke zorg zijn wij in onze projecten in staat om met slimme en innovatieve toepassingen de zorgverlening én huisvesting effectiever te maken. Door bewuster om te gaan met deze onderwerpen is reeds op korte termijn extra (financiële of functionele) ruimte te maken.

Creatief omgaan met de nieuwe uitdagingen biedt vaak onverwachte maar zeer aantrekkelijke oplossingen die meestal verder gaan dan de stenen.
Ons projectteam Gezondheidszorg kent de zorg en de vaak dynamische zorgorganisaties in de Cure én Care welke wij graag willen betrekken bij het huisvestingsproces.

Communicatie

Communicatie met de organisatie speelt vaak een cruciale rol in het succes van een ontwerpproces. Vanuit de diverse projecten zijn modellen beschikbaar hoe en met welke communicatie eindgebruikers kunnen worden betrokken in het ontwerpproces.

Door de beschikbaarheid van andere diensten (o.a. bouwkostenmanagement, aanbesteden & contracteren), de kennis vanuit andere markten (o.a. onderwijs, leisure) en een compacte organisatie zijn wij in staat om snel en effectief kennis te delen en vraagstukken in een bredere context te bezien. Mede deze compacte gezamenlijke kracht maakt werken met 4Building tot een nieuwe ervaring.

Bas van Eijndhoven

“Creativiteit biedt vaak onverwachte maar zeer aantrekkelijke oplossingen.”

ir. F.J.S. (BAS) van Eijndhoven
Huisvestingsadviseur & Partner

Projecten Gezondheidszorg