Overheden 

De gemeentelijke vastgoedportefeuilles hebben te maken met specifieke uitdagingen, zoals maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen, het nieuwe werken na Covid, ambities in kinderopvang en onderwijs en het versneld verduurzamen. Om effectief in te spelen op deze ontwikkelingen is wendbaarheid en een strategische sturing van de vastgoedportefeuille belangrijk.

Wendbaarheid en strategische sturing

Gemeenten in Nederland hebben zo’n 30 tot 40 miljoen m2 maatschappelijk vastgoed in bezit. Deze gemeentelijke vastgoedportefeuilles hebben te maken met specifieke uitdagingen, zoals:

  • het versneld verduurzamen van de gemeentelijke vastgoedportefeuille;
  • het nieuwe werken na Covid;
  • maatschappelijke vraagstukken op het gebied van wonen;
  • ambities op het gebied van kinderopvang en onderwijs.

Om effectief in te spelen op deze ontwikkelingen is wendbaarheid en een strategische sturing van de vastgoedportefeuille belangrijk.

Ambities vertalen naar concrete plannen

4Building is een onafhankelijk advies- en managementbureau op het gebied van huisvesting, vastgoed en bouwprojecten en begeleidt gemeenten bij het vertalen van deze ambities naar concrete huisvestingsplannen en businesscases.

Zo helpen wij diverse gemeenten bij:

  1. de huisvesting van de gemeentelijke organisatie;
  2. renovaties en nieuwbouw van onderwijs, sport- of cultuurgebouwen;
  3. maatschappelijke vastgoedvraagstukken, zoals het huisvesten van statushouders en spoedzoekers;
  4. aanbestedingen en meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) van gemeentelijk vastgoed.

Vanaf het planinitiatief tot en met de uitvoering begeleiden we gemeenten naar het gewenste eindresultaat met gedegen strategische huisvestingsplannen, programma’s, bouwkostenadvies, aanbesteden & contracteren en proces- en projectmanagement. Samen brengen we de juiste partijen bij elkaar en geven doorlopend helder inzicht in de stand van zaken. De gemeente kan in elke fase van het traject afgewogen keuzes maken en steeds de juiste stap zetten om het einddoel te bereiken.

Een aantal recente voorbeelden van onze gemeentelijke projecten

1. Gemeente Kaag en Braassem: Herinrichting kantoor – werken na Covid

Samen met de gemeente Kaag en Braassem hebben we onderzoek verricht naar de huisvestingswensen vanuit de eigen organisatie en de veranderde huisvestingsbehoefte in een periode na Covid. In een aantal interactieve sessies met gemeenteraadsleden en medewerkers vanuit verschillende lagen en afdelingen hebben we de benodigde informatie opgehaald, inzicht gegeven in de huisvestingswensen en -behoeften en de conclusies besproken.

2. Gemeente Gorinchem: Onderhoud en verduurzaming gemeentelijk vastgoed

De gemeente Gorinchem begeleiden we met de strategie en aanbesteding van het meerjarenonderhoud van de installaties van het gemeentelijk vastgoed (± 70 objecten). Hierbij wordt niet alleen gekeken naar de technische staat van de gebouwen, maar ook naar de procesmatige kant van de samenwerking tussen opdrachtgever en de contractpartijen. Zodra de juiste partijen geselecteerd en gecontracteerd zijn (± begin 2023), kan de gemeente het meerjarenonderhoud verder organiseren.

4Building adviseert gemeenten Gorinchem Kaag en Braassem

3. Gemeente Abcoude: Ontwikkeling sportaccommodatie

In Abcoude hebben we samen met de gemeente en Stichting Sporthuis Abcoude een nieuwe multifunctionele sportaccommodatie ontwikkeld en gerealiseerd. Het beschikbare perceel maakte een tweelaags gebouw noodzakelijk. Hierbij is de sporthal bovenop het zwembad geplaatst. Meer informatie over dit project.

4. Gemeente Bloemendaal: Huisvesten statushouders

In Bloemendaal werken we met de gemeente aan het strategisch programma voor het huisvesten van verschillende doelgroepen waaronder statushouders. Het doel is om de nieuwe verblijfsgerechtigde bewoners van de gemeente vanuit het asielzoekerscentrum (AZC) zo snel mogelijk een eigen permanente woning te geven in de gemeente. Wij hebben verschillende scenario’s in kaart gebracht om tot geschikte huisvesting te komen. Dit betreft zowel nieuwbouwlocaties als het hergebruik van bestaand vastgoed. Uit dit onderzoek zijn twee deelprojecten ontstaan. De nieuwbouwlocatie Blekersveld met 60 wooneenheden en Oldenhove, een transformatie van zorgvastgoed naar een woongebouw van 90 wooneenheden. Hiermee kunnen circa 230 mensen huisvesting vinden.

5. Gemeenten Barendrecht/Ridderkerk/Albrandswaard (BAR) : Huisvesting voor onderwijs- sport en cultuur

Wij hebben de Gemeente Barendrecht/Ridderkerk/Albrandswaard (de “BAR-organisatie”) geadviseerd bij o.a. het realiseren van de nieuwe sporthal De Wissel in Ridderkerk, en bij diverse projecten voor het basis- en VO onderwijs.

6. Gemeente Zwijndrecht: Integraal Kind Centrum en Onderwijsgebouwen

In de gemeente Zwijndrecht zijn we als integraal projectmanager verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het Integraal Kind Centrum (IKC) “De Twee Wieken”. Onderdeel van het plan is de tijdelijke huisvesting voor twee onderwijslocaties en de sloop van een bestaand onderwijsgebouw. Daarnaast adviseren wij bij de verbouwingen en renovaties van diverse onderwijsgebouwen in de gemeente.

Neem voor meer informatie over deze projecten en onze werkzaamheden contact op met sr. projectmanager en partner Philip Wenneker via 06 10 08 98 64 of wenneker@4building.nl.

Bas van Eijndhoven

“Met de juiste stappen naar het einddoel.”

ir. P.A. (PHILIP) Wenneker
Sr. Projectmanager & Partner

Recente Projecten