Project omschrijving

Nieuwbouw Kindcentrum De Twee Wieken

In Zwijndrecht wordt een nieuw Kindcentrum gebouwd. De twee bestaande locaties van OBS De Twee Wieken van Onderwijsgroep OZHW worden samengevoegd in de nieuwbouw. Yes! Kinderopvang vestigt zich ook in de nieuwbouw. Yes! verzorgt de functie kinderopvang en buitenschoolse opvang. De twee organisaties vormen samen het nieuwste Kindcentrum van Zwijndrecht. 4Building is als integraal projectmanager verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van het Kindcentrum De Twee Wieken, de tijdelijke huisvesting voor twee onderwijslocaties en de sloop van het bestaande onderwijsgebouw.

Van haalbaarheidsonderzoek naar vergunning

4Building heeft bij de start van het project samen met de eindgebruikers een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd en een programma van eisen opgesteld. Tijdens verschillende creatieve gebruikerssessies zijn de wensen en behoeften opgehaald welke 4Building vertaald heeft in het programma van eisen. 4Building heeft vervolgens de aanbesteding van de adviseurs begeleid en op basis van de opgestelde uitvraag en inschrijvingen is het ontwerpteam samengesteld en gecontracteerd. Het ontwerpteam heeft het ontwerp voor het Kindcentrum De Twee Wieken uitgewerkt. 4Building heeft in dit proces samen met de architect nauw contact gehad met de afdeling Welstand en Stedenbouw van de Gemeente Zwijndrecht omtrent de vergunning. Het nieuwe Kindcentrum (2400 m2 BVO) bevat straks drie groepen kinderdagverblijf, een peuterspeelgroep, een speellokaal en veertien groepen basisonderwijs.

Aanbesteding aannemer

Parallel aan de vergunningaanvraag heeft de aanbesteding van het werk plaatsgevonden middels een nationale niet-openbare procedure. De aanbesteding is verdeeld in twee percelen (bouwkundig en installatietechnisch). De ingebruikname van de nieuwbouw staat gepland voor 2024.

Sloop bestaande schoolgebouw en realisatie tijdelijke huisvesting

Naast het traject van de nieuwbouw is 4Building ook verantwoordelijk voor het projectmanagement van de sloop van het bestaande schoolgebouw en de realisatie van de tijdelijke huisvesting.

Samenwerkende partijen

Onderwijsgroep OZHW I Gemeente Zwijndrecht I OBS De Twee Wieken I Yes! Kinderopvang I RoosRos Architecten I Nelissen Ingenieursbureau B.V. I H4D Raadgevend Ingenieurs B.V. I ZRi I Van Groningen Sloopwerken B.V. I Aannemingsbedrijf Middelwateringbouw B.V. I Van Dijnsen Installatietechniek I 4Building

Nicky van Leeuwen

“Met veel plezier werken we samen met alle betrokkenen aan het beste eindresultaat.”

ing. N. (NICKY) van Leeuwen
Projectleider