Gebiedsontwikkeling

Zoekt u ondersteuning bij uw herstructureringsopgave? Heeft u behoefte aan meer verbinding tussen de verschillende spelers van een complexe gebiedsontwikkeling?

4Building ziet het als haar taak om de gebouwde leefomgeving duurzaam te verbeteren. Wij bieden perspectief door de gerelateerde maatschappelijke opgaven centraal te stellen, de verschillende belangen te onderzoeken en door met de belanghebbenden gemeenschappelijke waarden en doelen expliciet te maken.

Transformatie en herbestemming

Gebiedsontwikkeling Stadskantoor Vlaardingen Kraaijvanger Architects © Ronald Tillleman

De leefomgeving van steden wordt bepaald door het samenspel van inrichting, bebouwing en infrastructuur. Overheid en bedrijven werken daarbij samen om de veranderende bevolkingsopbouw en eisen ten aanzien van gezondheid en comfort te accommoderen.

Veel gemeenten en woningcorporaties hebben te maken met een aanzienlijke stedelijke herstructureringsopgave. Woonwijken en/of dorpscentra moeten worden verbeterd om te voldoen aan de wensen en behoeften van bewoners, de overheid en gebouweigenaren. Ook veel bedrijventerreinen in Nederland zijn verouderd. Expansiemogelijkheden voor gevestigde bedrijven zijn beperkt waardoor ze vaak genoodzaakt zijn te verhuizen. Dit komt de concurrentiepositie van gemeenten niet ten goede.

De oplossing voor bovenstaande problematiek ligt in transformatie en herbestemming. 4Building wil graag ondersteunen bij deze herstructureringsprocessen. Wij zijn bekend met risico’s en haalbaarheidsvraagstukken, met overheden en woningcorporaties, met bedrijven en ontwikkelaars, met management en techniek en financiën. 4Building beschikt daarmee over de juiste kennis en kunde om herstructureringsopgaves zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

Eerste foto: Ronald Tilleman Photography.
Bas van Eijndhoven

“De verbinding naar duurzame gebiedstransformaties.”

ir. P.A. (PHILIP) Wenneker
Sr. Projectmanager & Partner

Gebiedsontwikkeling Projecten