Kantoren

Draagt uw kantoor bij aan extra prestaties van uw werknemers? Is het een fijne plek waar uw werknemers trots op zijn? Voldoen uw kantoren nog aan de eisen van deze tijd, waar werk en privé steeds meer door elkaar heen lopen? Wij adviseren bij het tot stand komen van huisvestingsconcepten, bij de uitwerking programma’s van eisen en bij inpassingsvraagstukken. Daarbij hebben wij oog voor integratie van facilitaire voorzieningen en ICT faciliteiten.

Neem contact op voor een eerste advies

Huisvesting als visitekaartje

Wij zien het belang van goede huisvesting voor het welzijn en daarmee de prestaties van een organisatie en haar medewerkers. In onze visie gaat het om veel meer dan een functionele werkplek en een prettig klimaat. Nieuwe ontwikkelingen geven een nieuwe kijk op de functionaliteit en de omvang van de kantooromgeving. Maar bovenal willen werkgevers en werknemers ook een gezamenlijke eigen plek die recht doet aan de cultuur en identiteit van het bedrijf.

Kwaliteit en efficiëntie kantoorhuisvesting

Naast het regulier huisvestingsadvies lichten wij op strategisch niveau vastgoedportefeuilles door om zo een beeld te vormen van de actuele kwaliteit en efficiëntie van uw kantoorhuisvesting. Dit kan leiden tot uitbreiding en nieuwbouw, of renovatie en
herinrichting, maar ook tot concentratie en herbestemming.

Berekend vanuit een toekomstbestendige en duurzame exploitatie geven wij de budgettaire kaders aan waarbinnen nieuwe programma’s ontwikkeld kunnen worden. Wij adviseren dan graag ook over een slagvaardige projectorganisatiestructuur en contracteren de adviseurs en aannemers namens u als onze klant.

Bas van Eijndhoven

“Een nieuwe kijk op kantoren.

ir. P.A. (PHILIP) Wenneker
Sr. Projectmanager & Partner

Kantoren Projecten