Directievoering & Toezicht

Is het leiding geven aan de aannemer(s) op uw project niet uw dagelijks werk? Schiet uw technische uitvoeringskennis op onderdelen tekort? Een project in uitvoering is in goede handen bij de directievoerders en toezichthouders van 4Building. Wij zorgen voor een strak bouwproces en behartigen daarbij uw belangen in uw project.

Optimale uitvoering door sturing directievoerder

Directievoering en toezicht

Aannemers hebben verschillende belangen die niet altijd stroken met het belang van de opdrachtgever of de eindgebruiker. De voortgang en de kwaliteit van het bouwproject moeten echter altijd prevaleren boven de individuele belangen.

Grip op kwaliteit, planning en kosten door sterk leiderschap

Tijdens de uitvoering is de directievoerder samen met de toezichthouder verantwoordelijk voor de dagelijkse en onafhankelijke aansturing in dit proces, en zij stimuleren namens de opdrachtgever de verschillende partijen om met elkaar de optimale prestatie te leveren.

Dat vraagt om duidelijk en sterk leiderschap. De directievoerders van 4Building sturen vanuit hun kennis van en ervaring in de uitvoerende bouw proactief op verbinding tussen partijen, zijn kritisch op de kwaliteit van het eindresultaat en op vermeende meerkosten.

Geolied proces mogelijk door doordachte start

Bas van Eijndhoven

Op de bouwplaats blijkt de kwaliteit in praktijk.”

ing. W. (WILBERT) Zuiderduin
Sr. Directievoerder

Directievoering & Toezicht Projecten