Project omschrijving

Herhuisvesting Kansspelautoriteit

De Kansspelautoriteit, toezichthouder op de markt van kansspelen, is van een kantoor in De Hoftoren in Den Haag (Rijksvastgoedstelsel) verhuisd naar een nieuwe locatie – New Babylon Den Haag. 4Building heeft de Kansspelautoriteit vanaf het initiatief t/m de ingebruikname begeleid bij deze herhuisvesting. De Kansspelautoriteit heeft nu een nieuwe gezonde en duurzame werk- en ontmoetingsplek voor alle medewerkers.

Huisvestingsadvies Sessie Kansspelautoriteit KSA HoftorenProgramma van Eisen & business case nieuwe kantoorlocatie

De 4Building huisvestingsadviseurs hebben door interactieve inspiratiesessies alle wensen en eisen voor de nieuwe kantooromgeving verzameld en vertaald naar een Programma van Eisen. Parallel heeft projectleider Job Hoekstra een business case ontwikkeld, potentiële locaties geselecteerd en deze getoetst aan de kaders.

4Building onderhandelde met de verhuurders over de prijs en de andere huurcondities. En onze bouwkostendeskundigen werkten ook mee aan de business case en de investerings- en exploitatieramingen voor de verschillende voorkeurslocaties.

Daarnaast heeft huisvestingsadviseur Sanne van Bekkum de Kansspelautoriteit geadviseerd in de verdere inpassing van de eigentijdse kantooromgeving. De structuurschetsen van Sanne maakten de verschillen tussen de voorkeurslocaties inzichtelijk, zodat de Kansspelautoriteit een beter onderbouwd besluit kon nemen voor de nieuwe kantoorlocatie.

Integraal projectmanagement realisatie herhuisvesting

Om dit nieuwe pand gebruiksklaar te maken voor de medewerkers van de Kansspelautoriteit, werden eerst gezamenlijk de juiste adviseurs en aannemer geselecteerd. Vervolgens heeft 4Building het hele ontwerp- en bouwproces begeleid, zodat het nieuwe kantoor (1.800 m2) binnen de juiste kaders volledig op maat is ingebouwd en ingericht.

4Building heeft de Kansspelautoriteit vanaf de initiatief fase, het programma van eisen, businesscase, investerings- en exploitatieramingen, aanbesteding van adviseurs & aannemer, ontwerp- en uitvoeringsfase tot met de ingebruikname begeleid in deze herhuisvesting. Stap voor stap hebben we ook alle medewerkers meegenomen met de inhoud en het proces om het gewenste einddoel te bereiken.” aldus Job Hoekstra, Projectleider bij 4Building.

De Kansspelautoriteit (opdrachtgever) over de samenwerking met 4Building:
  • “Het Programma van Eisen heeft geholpen te komen tot het realiseren van de behoefte van de medewerker. Het was een mooi samenspel van de inhoudelijke expertise van 4Building en de inbreng van de organisatie, die de gelegenheid kreeg om mee te denken en input te geven.”
  • “Alles was van begin tot eind voor ons geregeld en dat is voor ons als opdrachtgever heel fijn.”
  • “We krijgen positieve berichten terug van medewerkers, dat de huisvesting voorziet in hun behoefte. Ze hebben alle faciliteiten die ze nodig hebben om hun werk te kunnen doen.”
  • “De bereikbaarheid, het pragmatisme en het goed afhechten van zaken is een kracht van 4Building.”
Studio Nuy van Noort (architect) over de samenwerking met 4Building:
  • “Het Programma van Eisen [ruimtelijst, quotes van gebruikers, tekstdocument] van 4Building hielp gevoel te krijgen bij de organisatie en de vraag achter de vraag. Daardoor konden we ons ontwerp goed laten aansluiten op de behoefte van de opdrachtgever en gebruikers.”
  • “4Building is een fijne partij om mee te werken. Professioneel, betrokken en efficiënt. De korte lijntjes zorgen voor een soepel proces.”

Meer informatie over Kantoren.

Job Hoekstra

“Een mooie nieuwe werkplek voor alle medewerkers.”

ing. J.B. (JOB) Hoekstra
Projectleider