Sanne van Bekkum

Bas van Eijndhoven
Sanne streeft naar hoogwaardige kwaliteit van de gebouwde omgeving, zowel functioneel als qua gevoelswaarde en beleving. Vanuit haar bouwkundige en creatieve achtergrond als architect, heeft zij oog voor alle kanten van een project, en denkt ze kritisch mee over zowel inhoud als proces. Haar houding is toegankelijk en professioneel. Ze is sensitief en draagt zorg voor heldere communicatie. Met een ‘getting things done’-mentaliteit werkt ze precies en zorgvuldig, met aandacht voor u en uw belangen als opdrachtgever.
ir. S. (SANNE) van Bekkum
Huisvestingsadviseur