Ontwerpmanagement

Wilt u onafhankelijke, frisse sturing op uw ontwerpproces? Zoekt u iemand die vanuit inhoud en kennis kritisch meekijkt bij uw planontwikkeling? Streeft u een compleet en perfect ontwerpresultaat na? Als ontwerpmanager bewaken wij, veelal vanuit Programma’s van Eisen, de inhoudelijke coördinatie van disciplines aan de kant van opdrachtgevers én opdrachtnemers. Vanuit die disciplines hebben betrokkenen (met de beste intenties) doorgaans een redelijk nauw blikveld en horizon.

Inhoudelijk het beste ontwerp

4B project ASML Veldhoven

In ontwerpprocessen wordt voor complexe opgaven de regie van de inhoud veelal vergeten. Stilzwijgend gaan betrokkenen er vanuit dat iemand het totaalplaatje en de onderlinge interacties bewaakt. Regelmatig wordt de projectmanager hierop bevraagd. Deze heeft echter als taak het proces en de communicatie te sturen en bewaken.

Opdrachtgevers én opdrachtnemers

Als ontwerpmanager bewaken wij, veelal vanuit Programma’s van Eisen, de inhoudelijke coördinatie van disciplines aan de kant van opdrachtgevers én opdrachtnemers. Vanuit die disciplines hebben betrokkenen (met de beste intenties) doorgaans een redelijk nauw blikveld en horizon. Vanuit hun individuele discipline is er vaak geen belang (en daarom geen aandacht en tijd) om breder naar de scope en/of risico’s te kijken. De ontwerpmanagers van 4Building completeren en overbruggen de gebruikelijke
lacunes en risico’s tussen disciplines. Op zoek naar een perfect en compleet ontwerp.

Bas van Eijndhoven

“Een ontwerpproces met zicht op perfectie.”

ir. S. (SANDER) de Brouwer
Sr. Projectmanager | Adviseur 

Ontwerpmanagement Projecten