Project omschrijving

Nieuwbouw Onderwijscentrum Leijpark Tilburg

4Building ondersteunt en adviseert Onderwijscentrum Leijpark(OCL) met de nieuwbouw van hun Kinder- en Jongerencentrum Leijpark.

Door een toegenomen leerlingaantal en de uitbreiding van het naastgelegen Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ), gaat OCL verhuizen naar een nieuwe, ruimere locatie. Namens OCL is 4Building als adviseur en projectmanager verantwoordelijk voor het realiseren van dit nieuwe Onderwijs- en zorgcentrum Leijpark (6.800m2). Er is maar een korte ontwerp- en bouwtijd beschikbaar door omliggende ontwikkelingen. Dus een hele korte periode van twee jaar werken we van ambitie en PvE naar de oplevering. Een innovatieve uitvraag of een mission impossible?!

Specialistische ondersteuning in zorg en onderwijs

Op het OCL gaan kinderen en jongeren van 4 t/m 20 jaar naar school. Het zijn leerlingen die vanwege een (ernstige) functionele beperking behoefte hebben aan specialistische ondersteuning bij het leren en ontwikkelen. Het gaat om leerlingen met lichamelijke beperkingen, ernstige meervoudige beperkingen, verstandelijke beperkingen, niet-aangeboren hersenletsel en leerlingen met psychische problematiek.

“Samen met onze zorgpartner Libra Revalidatie & Audiologie en haar partners Siza en Amarant maken we een nieuw Kinder- en Jongerencentrum. Onderwijs en zorg worden op een fijne manier verweven, die past bij kinderen. Het nieuwe gebouw maakt dat straks nog beter mogelijk.”, aldus Harry Hoekjen, directeur-bestuurder Stichting Onderwijscentrum Leijpark, over het nieuwe zorg- en onderwijs centrum.”

4Building als proces- en projectmanager

4Building begeleidt Onderwijscentrum Leijpark bij de totstandkoming van de nieuwbouw. “Door de harde deadline van het ETZ is het noodzakelijk om versneld te ontwerpen en te bouwen. Het complete nieuwe onderwijs- en zorggebouw met zwembad en sporthal van totaal 6.800 m2 moet binnen twee jaar operationeel zijn. Op de traditionele manier van bouwen red je dit niet, dus vraagt dit een innovatief en maatwerk proces. Het vroeg van 4Building, OCL en Gemeente om te denken in oplossingen en mogelijkheden zodat eind dit jaar het nieuwe gebouw er staat. Door de snelle realisatie hoeven de kinderen, vanwege hun prikkelgevoeligheid, niet in een bouwomgeving te verblijven.

Voor ontwerp en realisatie is ontwerpende bouwer Pelikaan gecontracteerd. We maken we voor het casco gebouw gebruik van het prefab modulaire bouwsysteem CD20. In dit complexe ontwerp- en uitvoeringsproces zorgen wij als adviseur en sparringpartner voor inzicht, overzicht en uitzicht en durven wij door onze ervaring en expertise gericht en doelgericht keuzes te maken. Alleen dan kunnen we binnen de planning realiseren wat de opdrachtgever nodig heeft.”, aldus Bas van Eijndhoven, huisvestingsadviseur, projectmanager en partner bij 4Building en vanaf het initiatief betrokken bij dit project.

Samenwerkende partijen: Onderwijscentrum Leijpark I Libra I Siza I Amarant I Pelikaan bouwbedrijf bv I Gemeente Tilburg I 4Building

Voor meer informatie over dit project of onze werkzaamheden, kan je contact opnemen met Bas van Eijndhoven, 06 100 89 969 of eijndhoven@4building.nl.

Impressie: Pellikaan ism Frencken Scholl Architecten (Maastricht) en Wehrung Architecten (Beek)

Dagmar Dhondt

“Met veel plezier werken we samen met alle betrokkenen aan het beste resultaat.”

ir. D.M.F. (DAGMAR) Dhondt
Huisvestingsadviseur | Projectleider