Project omschrijving

Strategisch Huisvestingsplan Klimmendaal

Revalidatiecentrum Klimmendaal biedt revalidatiezorg op 14 locaties in Arnhem, Apeldoorn en omgeving. Om in de toekomst deze zorg ook optimaal te verlenen zijn aanpassingen in de bestaande huisvesting noodzakelijk. Maar welke aanpassingen zijn er nu precies nodig? En hoe pakken we dit slim en effectief aan? Deze en meer vragen zijn beantwoord in de actualisatie en herijking van het Strategisch Huisvestingsplan (SHP). 4Building heeft het SHP ontwikkeld in nauwe samenwerking met een brede afvaardiging van Klimmendaal.

Co-creatie Strategisch Huisvestingsplan Klimmendaal

Het SHP geeft Klimmendaal een onderbouwde huisvestingsstrategie met een duidelijke richting in vierkante meters, kosten, projecten en planning. In het SHP zijn overkoepelende uitgangspunten opgenomen, als vertrekpunt voor een integrale, organisatiebrede werkwijze. Onderdeel van het SHP is ook de huisvestingsvisie, die kwalitatieve doelstellingen van toekomstige huisvesting omschrijft.

In nauwe samenwerking met o.a. bestuurders, artsen, behandelaren en verpleegkundigen hebben we in interactieve sessies informatie opgehaald over werkprocessen, samenwerking, innovatie en uitstraling. Deze informatie, gecombineerd met data over de producties, is vertaald naar het SHP.

Strategisch Huisvestingsplan Klimmendaal Gebruikerssessies

Van SHP naar realisatie concrete deelprojecten

Maar hoe geef je dit SHP concreet vorm in effectieve en betaalbare huisvesting? Dit is verkend in een scenariostudie als onderdeel van het SHP. De verschillende mogelijke scenario’s zijn door ons in kaart gebracht, zowel financieel als in planning uitgewerkt en geconcretiseerd. Dit heeft geleid tot een voorkeursscenario in vierkante meters, geld en tijd en geeft handvatten voor: wat doe je waar, wanneer, hoe en voor welk budget?

Het gewogen voorkeursscenario bestaat uit een aantal behapbare en betaalbare deelprojecten, waarvan een deel nu in uitvoering is. De deelprojecten:

1 Uitwerking integrale werkwijze

 • Ontwikkeling patiënt- en medewerker journeys
  Hoe kunnen we de patiëntbeleving optimaliseren? Wat zijn kansen voor een efficiëntere, prettigere werkwijze voor medewerkers? Wat vraagt dit van huisvesting?
 • Definiëren eisen en concepten voor de verschillende zones in de gebouwen.
  Wat doen we waar en hoe en wat zegt dat over de opzet van de huisvesting?
 • De Generieke behandelkamer
  Hoe ziet een behandelkamer eruit waarin zoveel mogelijk activiteiten en behandelingen door verschillende disciplines kunnen worden uitgevoerd? Dit bevordert flexibiliteit in werkwijze en optimaal gebruik van ruimtes.

2 Locatie Arnhem: concentreren van alle activiteiten in één van de bestaande gebouwen

 • Opstellen functioneel en ruimtelijk programma van eisen (PvE)
  Welke activiteiten voert Klimmendaal uit, hoe kunnen we dit slim onderbrengen in ruimtes en welke eisen stelt dat aan die ruimtes?
 • Inpassingsplattegrond
  Hoe past het PvE in het bestaande gebouw? Welke afwegingen komen we daarbij tegen en hoe komen we daarbij tot een gedragen oplossing om van twee gebouwen naar één gebouw te gaan?
  4Building Huisvestingsadvies heeft in samenwerking met Klimmendaal de plattegronden voor de inpassing opgesteld.
 • Coördinatie, uitwerking en inhuizing inpassing
  Hoe kan in een bestaand en operationeel gebouw ingehuisd worden en welke maatregelen zijn daarvoor nodig?

3 Locatie Apeldoorn: opwaardering bestaande locatie

 • Planontwikkeling
  Welke aanpassingen kunnen we doen die de beleving en het functioneren van de locatie voor de komende jaren verbeteren, binnen het gestelde budget?
 • Coördinatie, begeleiding en contractering adviseursselectie
  Welke adviseurs zijn het beste in staat de plannen uit te werken? Welke contractuele afspraken dragen daaraan bij?

4 Locatie Apeldoorn: ontwikkeling nieuwbouw in samenwerking met Zorggroep Apeldoorn (ZGA)

 • Ontwikkelen uitgangspunten voor samenwerking met Zorggroep Apeldoorn
  Hoe breng je twee partijen samen, zodanig dat beide partijen elkaar versterken?
 • Opstellen functioneel en ruimtelijk programma van eisen (PvE)
  Welke activiteiten voert Klimmendaal uit, hoe kunnen we dit slim onderbrengen in ruimtes en welke eisen stelt dat aan die ruimtes? Hoe brengen we de werkwijze van Klimmendaal samen met die van ZGA?

Integrale aanpak voor passende en toekomstbestendige huisvesting

De schaal en aard van de projecten vraagt om een brede structuur in de organisatie, waar samen met gebouw & huisvesting ook de ontwikkeling van eisen aan ICT, apparatuur, voorzieningen en het zorgproces gelijk oploopt.

Om dit geheel succesvol te realiseren, werken onze huisvestingsadviseurs, projectmanagers, kostenadviseurs en aanbestedingsspecialisten hand in hand met Klimmendaal. Op naar een prettigere en betere werkomgeving voor alle Klimmendalers!

Quote Klimmendaal over samenwerking met 4Building:
“4Building heeft ons heel goed geholpen. Terwijl de beschikbare informatie soms beperkt was, hebben zij met hun creativiteit manieren gevonden om goede analyses te maken. Zo hebben zij onze huisvestingsstrategie weten te verdiepen en uit te breiden. Dat hebben ze vertaald in mooie uitgangspunten die van belang zijn voor de verdere projecten.”, Jolanda van Heel”, manager Facilitair Klimmendaal.

Voor meer informatie over dit project of onze werkzaamheden, kan je contact opnemen met Jody Boogaard, senior huisvestingsadviseur bij 4Building, via 06 145 91 042 of boogaard@4building.nl.

Meer informatie over huisvestingsadvies.
Meer informatie over projectmanagement.

Meer informatie over ons werk bij Klimmendaal. 

Jody ter Stege 4Building

“Samen naar het beste eindresultaat.

ing. J. (JODY) Boogaard
Senior Huisvestingsadviseur