Een van de projecten vanuit het Strategisch Huisvestingsplan van revalidatiespecialist Klimmendaal is de inpassing van twee gebouwen naar één gebouw. In juni 2023 heeft een optimalisatieslag in de huisvesting van de zorgfuncties plaatsgevonden, zodat de ondersteunende diensten ook in het hoofdgebouw gehuisvest kunnen worden. Kort na de verhuisbeweging van de zorg is brand ontstaan in het hoofdgebouw in Arnhem, waarbij het gebouw tijdelijk onbruikbaar is verklaard.

Coördinatie en projectmanagement tijdelijke huisvesting en herstel hoofdgebouw

Na ontruiming van het gebouw zijn we vanwege onze samenwerking en inhoudelijke kennis gevraagd mee te denken in de te zetten stappen voor de tijdelijke huisvesting van de zorgfuncties en het herstellen van het gebouw. Binnen een week tijd hebben we samen met de zorg een polikliniek gerealiseerd, waardoor een deel van de poliklinische zorg weer opgestart kon worden.

Als onderdeel van de coördinatiegroep voor de afwikkeling van de brand hebben we meegedacht in diverse scenario’s om naast de polikliniek ook de klinische zorg weer (tijdelijk) te huisvesten en hebben we deze scenario’s verder uitgewerkt. In nauw overleg met de brandweer en omgevingsdienst heeft Klimmendaal het gebouw al na drie maanden weer voor een groot deel in gebruik genomen. In de afgelopen maanden is er hard gewerkt aan het volledige herstel van het gebouw en om iedereen weer op de juiste plek in het gebouw te huisvesten. Momenteel worden nog werkzaamheden aan de buitenzijde van het gebouw verricht, waarvoor wij het projectmanagement en de directievoering verzorgen.

4Building was in dit proces verantwoordelijk voor huisvestingsadvies, projectmanagement en (verhuis)coördinatie in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, gemeente, architect, aannemer, installatieadviseur en overige betrokkenen.

4Builders: Jody Boogaard I Ron van der Ham I Bas Glorie

Meer informatie over het Strategisch Huisvestingsplan en deelprojecten. 

Voor vragen over dit project of meer informatie over onze werkzaamheden, kan je contact opnemen met Jody Boogaard, 06 145 91 042 of boogaard@4building.nl.

Impressies: Klimmendaal

Klimmendaal Strategisch Huisvesting Plan Herstel na Brand weer in gebruik