Bas van Eijndhoven

Bas van Eijndhoven
Bas heeft ruim twintig jaar ervaring met huisvestings- en bouwprocessen in de gezondheidszorg.
De zorg kent vele wijzigingen in regelgeving en financiering en dit beïnvloedt de visie op
huisvesting en vastgoed. In planontwikkelingen vertaalt hij deze wijzigingen in een integrale
aanpak van zorgvisie naar structuurplan.
ir. F.J.S. (BAS) van Eijndhoven
Huisvestingsadviseur & Partner