Conceptontwikkeling

In het dienstenpakket Conceptontwikkeling verzorgt 4Building voor haar opdrachtgevers het ontwikkelen van een integrale visie en oplossingsrichting voor specifieke huisvestingsvraagstukken. In een ogenschijnlijk creatief en zweverig domein hanteren we een gestructureerde aanpak en beproefde methodieken om gericht samen te verkennen, te associëren en te combineren (divergerend). Die uitkomsten werken we samen uit in een aansprekend en inspirerend concept, waarbij de functionele en financiële haalbaarheid een belangrijke rol spelen. Benieuwd hoe we dit doen?

Strategische integrale huisvestingsvisie

conceptontwikkeling

Het ontwikkelen van een huisvestingsvisie vinden wij een cruciale eerste stap in het ontwikkelen van succesvolle toekomstige huisvesting. Natuurlijk dient de huisvestingsvisie ondersteunend te zijn aan de visie op de primaire dienstverlening (bijvoorbeeld: de onderwijsvisie of zorgvisie).

Het gezamenlijk doordacht en expliciet formuleren van de huisvestingsvisie maakt de vervolgstappen in het project eenvoudiger en sneller omdat steeds vanuit een gezamenlijk gedragen basis wordt gedacht en gewerkt. Deze ogenschijnlijke extra investering in de beginfasen wordt doorgaans snel terugverdiend.

Bij het ontwikkelen van de concepten wordt vroegtijdig gekeken naar haalbaarheid. Steeds staat in onze aanpak het ondernemen en het primaire proces voorop. Echter, door onze ervaring weten wij vanuit het perspectief van huisvesting, logistiek, duurzaamheid en financiën vaak een extra dimensie toe te voegen, meestal resulterend in een extra stuk efficiency en/of effectiviteit.

Bij het tot stand komen van de concepten hebben wij de beschikking over meerdere procesmodellen en aanpakken waarbij creativiteit en innovatie enerzijds de ruimte krijgen maar toch blijven passen in een heldere  en gestructureerde projectaanpak.

Bas van Eijndhoven

Van Business Design naar Building Design.”

ir. F.J.S. (BAS) van Eijndhoven
Huisvestingsadviseur & Partner

4Building projecten