Disclaimer

De vorm en inhoud van deze website zijn door 4Building met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Desondanks kan 4Building geen garanties bieden over de correctheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. 4Building is dan ook niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade die kan ontstaan door het gebruik van de informatie die op deze website wordt aangeboden.

Bezoekers en/of gebruikers van deze website kunnen daarnaast op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie en kunnen geen aanspraak maken op (onderdelen van) de inhoud.

Auteursrechten

De inhoud van deze website, waaronder de teksten en de meeste afbeeldingen, kwalificeren als auteursrechtelijk beschermde werken. Het is strikt verboden om enig materiaal van deze website openbaar te maken of te verveelvoudigen, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van 4Building.

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat 4Building op haar website teksten en afbeeldingen van derden gebruikt. Deze afbeeldingen zijn het resultaat van het begeleiden en documenteren van creatieve sessies en gebruikersparticipatie in onze projecten alsmede het begeleiden van onze opdrachtgevers met samenwerkingspartners en studenten op onderwijsinstellingen. We streven ernaar uitsluitend materiaal te gebruiken waarvoor de rechten zijn verkregen of dat rechtenvrij is, en altijd de rechthebbenden te vermelden. Het is nooit de intentie van 4Building om inbreuk te maken op eventuele auteursrechten.

Mocht het onverhoopt voorkomen dat u de rechthebbende bent op auteursrechtelijk beschermd materiaal dat zonder uw toestemming op onze website wordt gebruikt, of mocht een juiste vermelding bij uw auteursrechtelijk beschermde werken ontbreken, verzoeken wij u contact op te nemen via info@4building.nl. Gelieve bij uw contactaanvraag bewijs te leveren dat u daadwerkelijk de houder bent van de auteursrechten. Wij zullen de betreffende inhoud zo spoedig mogelijk aanpassen.

Hyperlinks

Deze website bevat hyperlinks naar websites die door derden worden beheerd. 4Building heeft geen enkele invloed op de informatie op deze websites en kan daarom geen garanties bieden over de juistheid of enig ander aspect van de informatie op de websites van derden. 4Building wijst elke verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor de inhoud of de kwaliteit van deze externe websites nadrukkelijk van de hand.