Dagmar heeft gestudeerd aan de Technische Universiteit Eindhoven in de richting Construction Management & Engineering. Haar opleiding is de basis geweest voor het kiezen voor een carrière in het bouwadvies. In de huidige wereld moeten we nadenken over duurzaamheid. Om dit te realiseren in de bouw is het belangrijk dat de gebouwde omgeving aansluit op de gebruiker en de mogelijke ontwikkelingen die de gebruiker gaat doormaken. Juist daarom is het van te voren nadenken over hoe te bouwen en wat te bouwen zo belangrijk, niet alleen voor de gebruiker, maar ook voor onze wereld. Laten we gebouwen bouwen voor de volgende eeuw in plaats van het volgende decennium.