Risicomanagement

Wilt u onverwachte tegenvallers zo veel mogelijk voorkomen? Wilt u de meerwaarde ervaren van een systematische benadering van risico’s en kansen? Uw project wordt bij ons continu en systematisch onderzocht op mogelijk onverwachte (toekomstige) gebeurtenissen. Hierdoor kunt u bijtijds maatregelen nemen om negatieve gevolgen in tijd, geld of kwaliteit te voorkomen of te bestrijden. Tegelijkertijd leidt risicomanagement tot het zien en het benutten van kansen.

Onderkennen, beslissen en handelen

Bouw Sporthuis Abcoude

Het uitvoeren van risicomanagement is noodzakelijk om projecten goed te kunnen beheersen. Het levert een belangrijke bijdrage bij het goed kunnen plannen en begroten maar bovenal bij het proactief kunnen beslissen over en handelen naar mogelijk komende risico’s.

Bas van Eijndhoven

“Alles onder controle.”

ir. P.A. (PHILIP) Wenneker
Sr. Projectmanager & Partner

Risicomanagement Projecten