Wilbert Zuiderduin

Joseph Tjong-Ayong
Wilbert heeft in de afgelopen 30 jaar een grote verscheidenheid aan zowel grote als kleinere utiliteitsprojecten in de publieke en private sector met succes gerealiseerd. Hij heeft veel kennis van zaken, is ambitieus, nuchter en kan met zijn directe en zelfverzekerde houding de diverse activiteiten en werkprocessen op een pragmatische
en logische wijze structureren en doelmatig laten verlopen.
ing. W. (WILBERT) Zuiderduin
Sr. Directievoerder | Projectleider