Project omschrijving

Diakonessenhuis Utrecht

Het Diakonessenhuis levert naar haar visie ‘Diakonessenhuis Dichtbij’ zorg aan de drie locaties Utrecht, Zeist en Doorn. Het Diakonessenhuis moet de komende jaren op haar locaties een aantal aanpassingen doen die de processen en het gebouw geschikt en aansprekend maken passend bij de nieuw geformaliseerde strategie.

Lange Termijn Huisvesting Plan

In samenspraak met de Raad van Bestuur en met participatie van de organisatie en vertegenwoordigers vanuit onder andere het MT en de Kernstaf is op basis van werksessies, presentaties en themasessies het Lange Termijn Huisvesting Plan (LTHP) ontwikkeld. In het LTHP is de nieuwe strategie gekoppeld aan toekomstige producties, nieuwe werkwijzen en daarvoor benodigde omgevingen, voorzieningen en logistiek. De bestaande gebouwcontouren gelden als maximaal kader. In een structuurschema is dit vertaald naar een nieuw structuurplan voor de locaties, waarbinnen projecten zijn gedefinieerd in omvang, kwaliteit, fasering, tijd en investering. Het streven is om op alle locaties een eigen identiteit te behouden maar steeds binnen een herkenbare Diakonessenhuis huisstijl.

Diakonessenhuis Utrecht

In Utrecht vinden er behoorlijke aanpassingen plaats. Op basis van capaciteitsanalyses (productie incl. groei versus normatief vloeroppervlak) is het benodigd oppervlak per omgeving bepaald. Hierbij is te zien dat op sommige onderdelen krapte is en op andere delen overschot. Een gedifferentieerde aanpak is noodzakelijk, met aandacht voor toekomstbestendigheid en flexibiliteit van de vernieuwde huisvesting.

Programma van Eisen

Met dit eindproduct is een modulair en herleidbaar LTHP ontwikkeld waarop het eigen Bouwbureau steeds zelfstandiger kan doorwerken. Hier ondersteunt 4Building onder andere bij het opstellen van overkoepelende eisen voor de kliniek-, polikliniek- en kantooromgeving en het opstellen van Programma’s van Eisen voor diverse projecten.

Bas van Eijndhoven

“U krijgt niet altijd wat u verwacht, maar altijd wat u nodig hebt.

ir. F.J.S. (BAS) van Eijndhoven
Sr. Huisvestingsadviseur | Partner