Project omschrijving

Creatieve sessie GGZ Westelijk Noord-Brabant

GGZ WNB speelt actief in op de wensen van de zorgconsument en ziet een meerwaarde in het creëren van een visie waarbij ze geïnspireerd wordt door anderen. Onder leiding van 4BuildingUsers, onderdeel van 4Building, zijn 20 Master-studenten Strategisch Product Ontwerp (TU Delft) ingezet om na te denken over een tweetal probleemstellingen:

  1. Hoe neem je gebouwbeleving waar?
  2. Hoe kwantificeer je gebouwbeleving?

Doel van de creatieve sessies: Een visie creëren voor huisvesting vanuit een ander perspectief. Het ontwikkelen van een boekje dat dient ter inspiratie voor organisatie en design team. Door het inzetten van ideegeneratie-technieken, onderwezen binnen het vak Creative Facilitation, hebben de studenten tijdens vier creatieve sessies (twee per probleemstelling) concepten gecreëerd voor het vastgoed van zorginstellingen. Door 4Experiences is een boekje gemaakt waarin de resultaten zijn weergegeven. Er is door 4Experiences een vertaalslag gemaakt naar meer concrete ontwerprichtlijnen specifiek voor GGZ Westelijk Noord-Brabant.

Bas van Eijndhoven

“Gebruikers zijn de ware experts.

ir. F.J.S. (BAS) van Eijndhoven
Huisvestingsadviseur | Partner