Project omschrijving

Uitbreiding en renovatie Rode Kruis Ziekenhuis

Het Rode Kruis Ziekenhuis heeft een plan ontwikkeld om, in afwachting van gewenste nieuwbouw, de bestaande huisvesting met een interne verbouwing en een uitbreiding geschikt te maken voor de komende jaren. Daarnaast worden allerlei technische verbeteringen gerealiseerd. Dit plan staat bekend als het plan Aanbouw Schuif en Renovatie (ASR) en bevat in totaal een tachtigtal kleine en grotere projecten. Een van deze projecten is een nieuwbouw van 2.000 m2 ten behoeve van de uitbreiding van de poliklinieken op de hoek Velserweg en de Vondellaan. Verder betreft het onder andere het renoveren van poliklinieken in het bestaande gebouw, het vernieuwen van de bereidingsapotheek, het verbeteren van de wachtkamers, het realiseren van een volledig nieuwe afdeling endoscopie en het vergroten van de spoedeisende hulp. Doel van de bouwactiviteiten is het ziekenhuis meer lucht en ruimte te geven voor de zorg, de specialismen en de patiënten. Ook krijgen de verpleegafdelingen een “facelift” om het verblijf voor de patiënten aangenamer te maken.

Onze bijdrage

    Bas van Eijndhoven

    “Inzicht, overzicht en uitzicht daar werken we aan.

    ir. F.J.S. (BAS) van Eijndhoven
    Huisvestingsadviseur | Partner