Project omschrijving

Huis van het Onderwijs Leiden

Een achttal Leidse onderwijs organisaties heeft de wens om de krachten te bundelen, samenwerking te stimuleren en kennis te delen. Ze hebben de ambitie uitgesproken om te starten met het “Huis van het Onderwijs”, en met elkaar nieuwe huisvesting te zoeken (+/- 100 werknemers, uit acht organisaties). Bundeling van krachten betekent versterking van de organisaties, en gezamenlijke huisvesting levert bovendien synergie voordelen op facilitair gebied.

Om deze droom te realiseren heeft 4Building de acht organisaties in eerste instantie geadviseerd bij het genereren van een gedragen samenwerkingsvisie, en vervolgens bij het genereren van een visie op de gezamenlijke huisvesting. De visies zijn tot stand gekomen door een aantal creatieve sessies waarin met de bestuurders en werknemers van de deelnemende organisaties verschillende thema’s zijn verkend, zoals ‘’gradaties van samenwerken’’, ‘’uitstraling’’, ‘’ICT’’, ‘’ambitieniveau’’ etc.

Nadat de visies en het basisprogramma afgerond waren, is 4Building gevraagd het onderzoek te starten naar geschikte huisvesting. Er zijn inpassingstudies uitgevoerd, business cases gemaakt en onderhandelingsgesprekken met verhuurders gevoerd. 4Building heeft het Huis van het Onderwijs daarna middels projectmanagement begeleidt bij het maken van een geschikte indeling van het gekozen pand, technische vraagstukken zoals ICT-infrastructuur, verbouwingen, en beheersvraagstukken zoals opzetten van de (juridische) organisatiestructuur.

Deelnemende organisaties: PROOLeiden, Leo Kanner Onderwijsgroep, Stichting Speciaal Onderwijs Leiden, Ambulante Eduactieve Dienst, Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs, Stichting Peuterspeelzalen Leiden e.o., OBSG Leiderdorp en Openbaar Primair Onderwijs Oegstgeest.

Onze bijdrage:

Job Hoekstra

“Na verbeelding komt creatie.”

ing. J.B. (JOB) Hoekstra
Projectleider