Project omschrijving

Nieuwbouw Community Center Ru Paré

In Stadsdeel Slotervaart in Amsterdam worden de komende jaren drie basisscholen omgevormd tot Community Centers. In Community Center Ru Paré worden een basisschool, voorschool, kinderdagopvang, Ouder- en Kindcentrum, een buurtontmoetingsruimte en sportfaciliteiten gehuisvest. Het gebouw zal een omvang krijgen van ca 5.760 m². Het ontwerp is verzorgd door architectenbureau Marlies Rohmer.

Voor de realisatie van dit project gaat De Key – De Principaal over tot het houden van een Europese aanbesteding overeenkomstig het besluit aanbestedingsregels voor overheidsopdrachten (BAO), als implementatie van de richtlijn 2004/18/EG. Gekozen is voor een niet-openbare aanbesteding waarop de ARW 2005 van toepassing is. De niet-openbare Europese aanbesteding vindt plaats in twee percelen, bouwkundige werkzaamheden en installatietechnische werkzaamheden, inclusief liftinstallaties. De begeleiding van het gehele aanbestedingsproces tot en met het opstellen van het gunningadvies is door De Key – De Principaal opgedragen aan en uitgevoerd door 4Building B.V.

Onze bijdrage
Philip Wenneker

“Inzicht, overzicht en uitzicht: daar werken we aan.

ir. P.A. (PHILIP) Wenneker
Sr. Projectmanager | Partner