Project omschrijving

Renovatie Bibliotheek Erasmus Universiteit

Een van de deelprojecten van het integrale project van de Erasmus Universiteit Rotterdam ‘Campus in Ontwikkeling II’ is de renovatie van gebouw B. Deze renovatie betreft een herhuisvestingstraject, waarbij het gebouw zijn oorspronkelijke bibliotheekfunctie blijft behouden, maar passend bij de huidige student, onderzoeker en bezoeker. Een moderne bibliotheek met minder boeken en met meer studieplekken (totaal negenhonderd). Daarnaast dient de vernieuwde huisvesting dusdanig toekomstbestendig te zijn, dat het veranderende wensen en behoeften binnen de nieuwe huisvesting op kan vangen.

In een tijdsbestek van nog geen drie maanden is een volledig Programma van Eisen inclusief Huisvestingsvisie in schrift en beeld voor het monumentale gebouw opgesteld. Als tussenresultaat is een Haalbaarheidsrapport opgesteld, waarmee de ruimtelijk inpasbaarheid en budget zijn getoetst. De strategische, functionele en ruimtelijke eisen zijn bepaald en de technische uitgangspunten zijn aangeleverd. Door creatieve gebruikersoverleggen, excursies en betrekken van studenten is de gebruiksexpertise benut. De specifieke kennis van de gebruikers op het gebied van dagelijks gebruik van en inzichten in toekomstige ontwikkelingen in de kantoor-, studie- en logistieke omgeving zijn in de verschillende producten verwerkt.

Het programma is in 15 maanden onder de contractvorm total engineering door Jefvandenputte architectuur en ABT uitgewerkt tot het ontwerp van een toegankelijk gebouw met een overzichtelijke structuur, waar het aangenaam en rustig werken en studeren is. In deze fasen heeft 4Building de gebruikers begeleidt, inhoudelijk ondersteund en geadviseerd bij uitwerkingen en bij het toetsen van het ontwerp. De gebruikers zijn per fase op de dan relevante onderdelen geïnformeerd en geraadpleegd. Hierbij zijn de gebruikers op het bij die fase horende detailniveau gestuurd.

Gelijktijdig met de uitwerking van het ontwerp voor het B-gebouw heeft 4Building de gebruikers ondersteund bij de invulling en uitwerking (programma, vlekkenplan en gebruikerseisen) van de tijdelijke huisvesting. In overleg met het Erasmus Facilitair Bedrijf, Jefvandenputte architectuur en ABT is gezocht naar een in- en aanpassing waarbij de aanpassingen aan het bestaande gebouw relatief beperkt zijn, maar waarin gedurende een periode van 1,5 tot 2 jaar acceptabel gewerkt kan worden. In de uitvoeringsfase, met een doorlooptijd van 18 maanden, heeft 4Building een controlerende en richting de gebruikersgroep een begeleidende, informerende en adviserende rol.

Onze bijdrage en concrete producten
  • Huisvestingsadvies
    Communicatieplan, Nul-meting, Haalbaarheidsrapport, Huisvestingsvisie, Strategisch, Functioneel en Ruimtelijk Programma van eisen, Technische eisen gebruikersaspecten en Gebruikersbegeleiding en vertegenwoordiging tijdens het ontwerptraject.
  • Bouwkostenmanagement
    Bouwkosten- en investeringsraming en raming vaste en losse inrichting.
Bas van Eijndhoven

“U krijgt niet altijd wat u verwacht, maar altijd wat u nodig hebt.

ir. F.J.S. (BAS) van Eijndhoven
Sr. Huisvestingsadviseur | Partner