Project omschrijving

Uitbreiding & herinrichting Rijnlands Revalidatie Centrum

Vanwege de toegenomen productie, zorg- en organisatieontwikkelingen en -veranderingen was het oorspronkelijke gebouw van het RRC in Leiden (2003) in relatief korte tijd te krap voor de organisatie en haar omgeving. Het gebouw werd als prettig en comfortabel ervaren, maar zou met hernieuwde (zorg- en werk)inzichten en de huidige tijdgeest misschien wel anders gebruikt en/of aangepast moeten worden.

In 2010 is 4Building gevraagd een Plan van Aanpak te schrijven voor het huisvestingsvraagstuk: een passende huisvesting voor langere termijn voor een bewegende organisatie. Hieruit volgde een projectaanpak, waarin een integraal en iteratief denk- en ontwikkelingsproces gevolgd werd met veel aandacht voor afstemming, draagvlak en communicatie met de eindgebruikers (inclusief verwachtingsmanagement) en uiteindelijke besluitvorming vanuit het management team.

Dit resulteerde in 2015 in een vernieuwde huisvesting voor het RRC, bestaande uit een uitbreiding (2.100 m2) en een gedeeltelijke renovatie (3.500 m2) van het oorspronkelijke gebouw. Een bij de organisatie passende (functioneel en esthetisch) huisvesting met respect voor en goed aansluitend op de oorspronkelijke huisvesting.

Bijdrage 4Building

Wij hebben het hele traject – van programma tot en met nazorg – begeleidt, waarbij wij verschillende rollen hebben ingevuld, aangesloten op de ondersteuningsbehoeften van het RRC. In een intensief traject met vier groepen gebruikers (alle sectoren) en het managementteam is het strategisch, functioneel en ruimtelijk Programma van Eisen opgesteld. Tijdens de ontwerpfase is het programma door de adviseurs gefaseerd vertaald naar een ontwerp, waarbij door ons gestuurd is op tijd, kwaliteit en zeer strak op geld, waarbij wij veranderende inzichten (programma) geïntegreerd hebben binnen de gestelde kaders.

Voor de aanbesteding van de uitvoerende partijen hebben wij de inschrijving laten plaatsvinden op basis van de door ons ontwikkelde integrale zogeheten ‘Bill Of Quantity methodiek’. Hiermee zijn binnen een zeer korte periode de uitvoerende partijen geselecteerd en is er een positief aanbestedingsresultaat gerealiseerd waarmee uiteindelijk de aanpassing van het voorterrein gefinancierd kon worden. Tijdens de gefaseerde uitvoering hebben wij in de bouw de Directievoerder geassisteerd op organisatorisch, administratief en financieel vlak (meer- en minderwerken beoordelen en besluitvorming voorbereiden) en het Toezicht gehouden op het werk. Rondom de bouw is het projectmanagement uitgevoerd en heeft afstemming met de deels gelijklopende uitvoering van het voorterrein plaatsgevonden.

Onze bijdrage:

Bas van Eijndhoven

“Gebruikers zijn de ware experts.

ir. F.J.S. (BAS) van Eijndhoven
Sr. Huisvestingsadviseur | Partner