Project omschrijving

GGZ inGeest Strategisch vastgoedplan 2009

De Geestelijke Gezondheidszorg instelling GGZ inGeest, gevestigd in de regio’s Amsterdam, Haarlem en Haarlemmermeer heeft 4Building b.v. gevraagd haar te ondersteunen bij het opzetten van een Strategisch Vastgoedplan. In het Strategisch Vastgoedplan wordt een lange termijn visie en kader ontwikkeld voor de huisvesting van de zorginstelling. Door de aankomende fusie met VUmc en een op korte termijn te starten gezamenlijk stuk nieuwbouw dient het vastgoed van GGZ inGeest te worden herbezien.

In het Strategisch Vastgoedplan is aan de hand van recente beleids- en visiedocumenten en bestaande producties een doorschatting gemaakt in scenario’s van de toekomstige huisvestingsbehoefte. In een functioneel en financieel schuifplan zijn een aantal oplossingsrichtingen voor de huisvesting en het vastgoed verkend. Vanuit de gekozen oplossingsrichting wordt een programma van uitgangspunten gedefinieerd voor toekomstige projecten. Voor enkele huisvestingsprojecten op de korte termijn zijn projectkaders vastgesteld.

Bas van Eijndhoven

“U krijgt niet altijd wat u verwacht, maar altijd wat u nodig hebt.

ir. F.J.S. (BAS) van Eijndhoven
Huisvestingsadviseur | Partner