Project omschrijving

Amphia Ziekenhuis ontwikkelstudie

Het Amphia ziekenhuis gaat zich de komende jaren 2009 – 2013 concentreren op twee locaties waarbij de locatie Langendijk (Breda) op termijn wordt afgestoten. De gemeente Breda is voornemens om het oude Jeka terrein tegenover de locatie Molengracht in de komende jaren te ontwikkelen. Vanuit dit perspectief is 4Building en stedenbouwkundig bureau Urbis (Rotterdam) gevraagd om een ontwikkelingsstudie te maken van de Molengracht locatie. In welke richtingen en op welke wijze zou het ziekenhuis zich op het terrein kunnen ontwikkelen.

4Building heeft een aantal ontwikkelingsscenario’s en faseringen uitgewerkt en vervolgens heeft Urbis een aantal stedenbouwkundige varianten gecreëerd. Er is een programma van uitgangspunten samengesteld dat gebruikt wordt als kader voor de gesprekken van het ziekenhuis met de gemeente inzake de ontwikkeling van het terrein. En ook bij de verdere uitwerking van de uitbreiding en renovatie van de locatie Molengracht blijft 4Building betrokken.

Bas van Eijndhoven

“U krijgt niet altijd wat u verwacht, maar altijd wat u nodig hebt.

ir. F.J.S. (BAS) van Eijndhoven
Huisvestingsadviseur | Partner