Project omschrijving

Renovatie en huisvestingsproject Provincie Groningen

De basis van het project Renovatie+ is het samengebundeld uitvoeren van zowel groot onderhoud en gedeeltelijke renovatie aan de binnenzijde van het kantoor aan Sint Jansstraat 4 als maatregelen voor verbetering van de lage efficiency van het gebouw en de mogelijkheid om meerdere soorten werkplekken te realiseren. De werkzaamheden omvatten o.a.:

  • Het opstellen van het beleid ten aanzien van de kantoorhuisvesting, waarin de normering (systematiek, ruimtenormen en werkpleknormen) en de procedure inclusief de indeling vlekkenplan en indeling en inrichting per afdeling zijn omschreven;
  • Het maken van een ruimtebehoeftemodel voor de Provincie Groningen, dat een tool is voor de bepaling van de benodigde vierkante meters voor kantoorhuisvesting op basis van personeelsgegevens en de uitgangspunten van het kantoorhuisvestingsbeleid;
  • Het opstellen van het Ruimtelijk en Functioneel en Technisch Programma van Eisen in samenwerking met de voor het project geformeerde werkgroepen;
  • Het opstellen van de investeringsraming op basis van het Ruimtelijk en Functioneel Programma van Eisen;
  • Het opstellen van het plan van aanpak voor de vervolgfasen;
  • Het begeleiden van de selectie en gunning van de projectmanager, architect en installatieadviseur in samenwerking met inkoop.

4Building trad op als adviseur van de Provincie Groningen bij de definiëring en de haalbaarheid van de plannen, de voorbereiding van de besluitvorming door PS en GS, en de strategische keuzes met betrekking tot de bouworganisatie en aanbestedingen.

Onze bijdrage
Philip Wenneker

“Inzicht, overzicht en uitzicht daar werken we aan.

ir. P.A. (PHILIP) Wenneker
Sr. Projectmanager | Partner