Project omschrijving

Amphia Ziekenhuis Businesscase

Amphia Ziekenhuis, Businesscase vernieuwbouw 2 locaties. Het Amphia ziekenhuis gaat de komende jaren 2011 – 2016 concentreren op twee locaties waarbij de locatie Langendijk (Breda) op termijn wordt afgestoten. Voor deze businesscase is door het Amphia een zorgvisie opgesteld die moet dienen voor de verdeling van functionaliteiten op de beide locaties. Samen met het Amphia hebben we een verdeling gemaakt van zorgfuncties en benodigde gebouwoppervlakten per locatie. We hebben een Ruimtelijk Programma van Eisen opgesteld en in een aantal workshops met het ziekenhuis en adviseurs hebben we gewerkt aan de Structuurplannen van de beide locaties. In het Structuurplan spelen naast functie en omvang ook de onderlinge relaties, de hoofdlogistiek en de toekomstige ontwikkelingsmogelijkheden een belangrijke rol. Er zijn meerdere structuurplanvarianten ontwikkeld en van deze varianten zijn door 4Building investeringsberekeningen gemaakt. De financiële doorrekening is uitgevoerd door het Amphia Ziekenhuis in samenwerking met financiële adviseurs. Van de voorkeursvariant hebben wij een globale ontwerp- en uitvoeringsplanning opgesteld. Verder is de bouwfasering onderzocht en in beeld gebracht om vroegtijdig beeld en grip op de benodigde interim-voorzieningen te krijgen.

Bas van Eijndhoven

“U krijgt niet altijd wat u verwacht, maar altijd wat u nodig hebt.

ir. F.J.S. (BAS) van Eijndhoven
Huisvestingsadviseur | Partner