Project omschrijving

Participatief onderzoek kinderoncologie UMCG

Het ontwerpen van innovaties ter preventie en bestrijding van complexe aandoeningen als kanker en de effecten die de behandeling met zich meebrengt, is een ingewikkeld proces dat vraagt om een multidisciplinaire aanpak; een aanpak waarin alle stakeholders (denk aan patiënten en hun naasten, zorgverleners, ontwerpers en onderzoekers) gezamenlijk tot producten en diensten komen die daadwerkelijk leiden tot betere zorg. Zo’n aanpak is echter niet gemakkelijk, vooral niet wanneer het ontwerpproces zich afspeelt in de privé- of ziekenhuisomgeving van ernstig zieke doelgroepen.

Kinderoncologie en voeding vormen de casus binnen dit project. De langdurige behandeling (chemo-, radiotherapie en evt. operaties) zorgt bij kinderen vrijwel altijd voor voedingsproblemen. Eten en het op een gezond gewicht blijven kan een groot probleem worden dat zelfs na genezing nog een behoorlijke nasleep heeft. Kinderen verliezen vaak spiermassa en kampen zelfs met overgewicht.

Vanuit het UMCG kwam de vraag om een oplossing te bedenken voor dit probleem. Er werd een participatief project opgezet, waarbij betrokkenen intensief werden meegenomen in het onderzoek naar de behoeften van patiëntjes, ouders en verzorgers omtrent dit thema van voeding en beweging, in een ziekenhuisomgeving maar ook daar buiten.

Samen met de Hogeschool van Utrecht, het UMCG en een aantal andere creatieve bedrijven, heeft 4BuildingUsers gebruikersparticipatiesessies en brainstorms ontworpen en uitgevoerd wat leidde tot een aantal ontwerprichtlijnen.

Het opzetten van dit onderzoek en de ontwerprichtlijnen vormen samen fase 1. Tijdens fase 2 zullen studenten van de HU zich buigen over het (samen met de creatieve bedrijven) ontwikkelen van innovaties voor de doelgroep naar aanleiding van de in de eerste fase opgestelde ontwerprichtlijnen.

Bas van Eijndhoven

“Gebruikers zijn de ware experts.

ir. F.J.S. (BAS) van Eijndhoven
Huisvestingsadviseur | Partner