Project omschrijving

Nieuwbouw Psychogeriatrische Woonvoorziening

Viattence levert professionele en kwalitatief hoogstaande diensten op gebied van zorg en welzijn aan individuele ouderen tussen Zwolle en Apeldoorn. De zorgorganisatie heeft de ambitie uitgesproken om een state-of-the-art voorziening voor wonen en zorg (kleinschalig wonen) te realiseren op de locatie Eperweg te Heerde, waarbij de nadruk ligt op huisvesting van psychogeriatrische cliënten.

4Building heeft, in brede samenspraak met de organisatie, deze ambitie vertaald in een Visie op PG zorg – nu en in de toekomst. Deze visie op de PG-zorg is door 4Building geconcretiseerd in een Programma van Eisen (PvE), waarin alle strategische, functionele, ruimtelijke en technische wensen en eisen zijn geïntegreerd.

Om een Visie en een Programma van Eisen te formuleren is er samen met Viattence gekozen voor een benadering vanuit het gebruik. Zo hebben we visie- en, gebruikersparticipatie-sessies gehouden, waarin deelnemers zijn bevraagd over het dagelijks leven van bewoners, mantelzorgers, zorgverleners, etc. Het PvE en het Visiedocument zijn daarmee voor de gebruikers herkenbare stukken geworden, en voor de ontwerpende partijen begrijpelijke stukken: gebruikers herkennen hun eigen inbreng en bij ontwerpende partijen ontstaat context en begrip voor het waarom van de eisen, wensen en behoeften.

Onze bijdrage:

Bas van Eijndhoven

“U krijgt niet altijd wat u verwacht,
maar altijd wat u nodig hebt.”

ir. F.J.S. (BAS) van Eijndhoven
Huisvestingsadviseur | Partner