Project omschrijving

Aanbesteden raamcontracten adviesdiensten UMC Utrecht

Het UMC Utrecht heeft in 2016 de adviesdiensten met betrekking tot architectuur/bouwkundig ontwerp en technische installaties aanbesteed in een raamcontract. Doel van de aanbesteding was om samenwerkings- en kennispartners voor een langere periode te binden aan het UMC Utrecht. De te ontwikkelen bouwprojecten kunnen zo o.a. profiteren van:

  • De opgebouwde samenwerking tussen het UMC Utrecht en de raamcontractanten (kennis van gebouwen en locaties);
  • Van de kennisuitwisseling tussen het UMC Utrecht en de raamcontractanten;
  • De capaciteit die de raamcontractanten kunnen leveren t.b.v. de ontwikkeling en (technische) uitwerking.

Om tot gunning te komen van de raamcontracten heeft het UMC Utrecht een Europese Niet-openbare aanbestedingsprocedure (met voorselectie) uitgevoerd. 4Building heeft het UMC Utrecht ondersteund gedurende de gehele aanbestedings- en contracteringsprocedure. Het UMC Utrecht heeft samen 4Building eerst de opgave en werkwijze verkend. Door het gebruik van visuele modellen is uitgewerkt hoe de verschillende stappen van de procedure en het raamcontract worden ingevuld en functioneren. Verder zijn de selectie- en gunningsleidraad, en de raam- en projectovereenkomsten opgesteld.

Het aanbesteden van de raamcontracten kenmerkte zich doordat:

  • Aanbesteding heeft plaatsgevonden op basis van 2 percelen (architecten- en installatieadviesdiensten);
  • Selectie heeft plaatsgevonden op basis van ervaringen en visies van de organisatie met betrekking tot innovatie en duurzaamheid;
  • De gunningsfase is gebaseerd op prestatie-inkoop/best value procement (BVP);
  • Interviews – door 4Building – met inschrijvende partijen meewogen in het gunningscriterium;
  • Het te sluiten raamcontract een vast deel en variabel deel met voorwaarden heeft, waarbij gecontracteerde partijen en het UMC Utrecht gezamenlijk het variabele deel hebben gevuld ten aanzien van kennisdeling en samenwerking;
  • Het te sluiten raamcontract partijen de mogelijkheid geeft om deel te nemen aan Mini-competities, waarmee projecten kunnen worden verworven.

Als resultaat heeft het UMC Utrecht een raamcontract met 6 partijen gesloten, waarmee een intensieve samenwerking en kennisuitwisseling plaatsvindt om bouwprojecten te ontwikkelen en voor te bereiden ter uitvoering.

Bas van Eijndhoven

“Inzicht, overzicht en uitzicht: daar werken we aan

ir. F.J.S. (BAS) van Eijndhoven
Huisvestingsadviseur | Partner