Project omschrijving

Reconstructie knooppunt Vijfsluizen

Gemeente Vlaardingen en Gemeente Schiedam willen knooppunt Vijfsluizen toekomstbestendig reconstrueren om de doorstroming van het verkeer de komende decennia te waarborgen. 4Building heeft daarom met Akertech Adviseurs de gemeentes geadviseerd over de te volgen aanbestedingsstrategie. Vervolgens hebben we de Niet-openbare Europese aanbestedingsprocedure voorbereid, uitgevoerd en de contractering verzorgd.

Naast maatregelen binnen het kader van het programma ‘Beter benutten’ worden ook ruimtelijke en fysieke maatregelen getroffen om de doorstroming van de verschillende verkeersstromen (auto- en vrachtverkeer, fietsers, voetgangers, openbaar vervoer) veilig te verbeteren. Tijdens de uitvoering moest het knooppunt ook beschikbaar te blijven om de omliggende gebieden te ontsluiten en de verbinding met de Rijksweg A4 in stand te houden.

De geselecteerde aannemer werkt het project uit op basis van een Bouwteamovereenkomst tot een uitvoeringsgereed ontwerp (inclusief bestek, planning, fasering en omgevingsplan) en realiseert na definitieve prijsvorming het project op basis van een aannemingsovereenkomst (UAV 2012). Met deze werkwijze sluit de markt op een vroeg moment aan bij het project, maar heeft de opdrachtgever wel de regie.

Philip Wenneker

“Inzicht, overzicht en uitzicht: daar werken we aan.

ir. P.A. (PHILIP) Wenneker
Sr. Projectmanager | Partner