Project omschrijving

Nieuwbouw ROC Mondriaan Brasserskade

In de gemeenten Delft en Rijswijk is aan de Brasserskade, dezelfde plek als waar het ROC al zat, een nieuw onderwijsgebouw gecreëerd van ca. 16.000 m². Voor deze nieuwbouw werd het grootste deel van de huidige opstallen gesloopt, dat gebeurde in twee fasen: Fase 1 vooruitlopend op de nieuwbouw om deze mogelijk te maken en Fase 2 na het gereedkomen van de nieuwbouw. In het nieuwe gebouw worden de Domeinen Mens & Maatschappij, Zakelijke Dienstverlening en Techniek gehuisvest. Het gebouw kent een centrale hal die de leergebieden ontsluit en vrij zicht heeft op de binnentuin. Naast de moderne leer- en werkplekken komt er ook een restaurant met zicht op de binnentuin.

Onze bijdrage
Philip Wenneker

“Na verbeelding komt de creatie.

ir. P.A. (PHILIP) Wenneker
Sr. Projectmanager | Partner