Project omschrijving

Uitbreiding Talma Hûs Veenwouden

Het Talma Hûs is een psychogeriatrisch verpleeghuis in Veenwouden en maakt onderdeel uit van Zorggroep Pasana. De zorgvraag neemt de komende jaren niet alleen toe maar verandert ook. Pasana wil een aantal kleinschalige groepswoningen realiseren voor totaal 30 bewoners. Per groepswoning kunnen zes bewoners gehuisvest worden en wordt een thuissituatie nagebootst. Om dit te realiseren vindt er binnen het bestaande complex sloop, verbouw en uitbreiding plaats.

Om tot een zo volledig mogelijk Programma van Eisen te komen heeft 4Building eindgebruikers van het Talma Hûs betrokken in het ontwikkelingsproces. Aangezien de plannen al een aantal jaren oud waren en er t.b.v. het bestemmingsplan al tekeningen waren gemaakt, hadden de gebruikers een bepaald beeld voor ogen. Om hen te helpen dit beeld los te laten, heeft 4Building met behulp van unieke technieken, de gebruikers geholpen te denken in behoeften in plaats van beperkingen en oplossingen. 4BuildingUsers is het onderdeel van 4Building dat zich richt op gebouwbeleving- en gebruik. De beleving en de ervaringen van eindgebruikers zijn zeer waardevol, zowel tijdens de definitie- als de ontwikkelingsfase van een ver- of nieuwbouwproject. Wij beheersen technieken die behalve expliciete ook stilzwijgende en latente kennis onthullen. Tijdens dit project pasten wij onze volgende expertises toe:

      Bas van Eijndhoven

      “Gebruikers zijn de ware experts.

      ir. F.J.S. (BAS) van Eijndhoven
      Sr. Huisvestingsadviseur | Partner