Project omschrijving

Risicomanagement Tender APM Terminals MVII

Aannemerscombinatie Strabag-Van Gelder-Croon was één van de vijf gegadigden die een aanbieding heeft opgesteld voor de realisatie van een containerterminal met alle toebehoren voor APM Terminals op de Maasvlakte II. 4Building heeft voor het integraal Project Management Plan (iPMP) de risico gestuurde aanpak van het project omschreven. Daarnaast heeft 4Building de risicoanalyse begeleid die heeft geresulteerd in een risicoregister en voorstellen tot optimalisatie. Het risicoregister vormt, op basis van de omschreven werkwijze van de risico gestuurde aanpak, de basis van het risicomanagement gedurende de vervolgfasen van het project.

Onze bijdrage
Philip Wenneker

“Proactieve en doelgerichte procesbeheersing.

ir. P.A. (PHILIP) Wenneker
Sr. Projectmanager | Partner