Project omschrijving

Renovatie 21 OK’s UMC Utrecht

In het hart van het UMC in Utrecht liggen twee verouderde operatiekamercomplexen (OK-s). Ter vervanging zijn twee nieuwe OK complexen voorzien middels een slim schuifplan. Als eerste wordt een nieuw OK complex gebouwd (9 OK-s voor Chirurgische Dagbehandeling) wat na oplevering dient als interimvoorziening. Hierdoor kan het tweede OK complex worden verbouwd (12 OK-s Innovatief Operatie Centrum). Opgeleverd: Eind 2015.

Eind 2010 is 4Building benaderd om de rol van projectmanager in te vullen. Het project stagneerde in doorloop en kosten en het project had extra ondersteuning nodig op het gebied van inhoud en proces. Na onze analyse van het project zijn een aantal stappen teruggezet; uitgangspunten (Projectstructuur en PvE-s) zijn opnieuw uitgewerkt en vastgesteld. Op basis daarvan is medio 2011 een nieuw Voorlopig Ontwerp ontwikkeld. Het ontwerpen van de OK-s vraagt voor deze bestemming veel technische coördinatie met verschillende werk- en gebruikersgroepen. De ambitie is om state-of-the-art OK-s te bouwen die door hun generieke karakter en hoog niveau aan voorzieningen (infrastructuur, apparatuur en multimedia) de komende twintig jaar ruimte en flexibiliteit moet bieden aan het UMC Utrecht. Hierbij speelt 4Building in de rol van ontwerpmanager een verbindende rol tussen verschillende zorg-, facilitaire- en ontwerpdisciplines.

Naast de technische context vraagt de voorbereiding en realisatie van twee grote complexen ook grote aandacht voor de politieke context. Om een project tot een succes te maken moeten alle voorwaardelijkheden worden ingevuld. Dit project vraagt veel coördinatie en communicatie om contact en draagvlak bij de opdrachtgever te behouden alsmede bij de eindgebruikers en de facilitaire diensten.

Onze bijdrage

Bas van Eijndhoven

“Met kennis & expertise gericht op ontwerpen.

ir. F.J.S. (BAS) van Eijndhoven
Huisvestingsadviseur | Partner