Project omschrijving

Nieuwbouw duurzaam wooncomplex Gruttersdijk

4Building begeleidde de voorbereidingen en de bouw van een duurzaam wooncomplex in de binnenstad van Utrecht. Het gebouw aan de Gruttersdijk bestaat uit twee appartementengebouwen met een gezamenlijke binnentuin en parkeerkelder. Het binnenstedelijke complex is direct tegen de omliggende panden aangebouwd en de bouwlogistiek was hier een grote uitdaging. Het duurzame karakter van het wooncomplex is terug te zien in de zeer goede dak- en gevelisolatie en de toepassing van zonnepanelen en warmtepompen. Tevens wordt het regenwater opgevangen om de daktuinen te besproeien.

Bouwkostenmanagement en bouwtoezicht

4Building heeft het bouwkosten- en contractmanagement verzorgd voor de opdrachtgever in het ontwerptraject van dit complex. We hebben de opdrachtgever begeleidt in het prijsvormingstraject met het opstellen van bouwkostenramingen. Daarnaast hebben we selectiedocumenten opgesteld en afstemmingsoverleggen gevoerd met de uitvoerende partijen om te komen tot een aannemingsovereenkomst. Tijdens de bouw bleef 4Building optreden als vertegenwoordiger van de opdrachtgever in de rol van toezichthouder.

Betrokken partijen: K_Dekker I Kandt BV | Heren 5 Architecten | Adams I Hiensch I 4Building.

Voor meer informatie over dit project of onze werkzaamheden, kunt u contact opnemen met Frank Rijbroek, senior bouwkostendeskundige en projectleider bij 4Building, via 06 209 670 14 of rijbroek@4building.nl.

Frank Rijbroek

“Samen naar het beste eindresultaat.”

ing. F.C. (FRANK) Rijbroek
Senior Bouwkostendeskundige I Projectleider