Project omschrijving

Siza: Het Dorp Vernieuwt

Zorginstelling Siza heeft de ambitie om Het Dorp – een bestaande woongemeenschap voor mensen met een beperking – baanbrekend te vernieuwen. Het Dorp zal een duurzame, innovatieve en levendige wijk worden waarin mensen met en zonder beperking samenleven. De wijk faciliteert voor mensen met lichamelijke handicap (LG) en niet-aangeboren hersenletsel (NAH) zo veel mogelijk een zelfstandig leven.

Programma van Eisen

4Building heeft Siza ondersteund door het Programma van Eisen te schrijven. Dit PvE omvat zorgwonen en diverse functies gericht op werk, activiteiten, ontmoeten en behandeling. 4Building trad binnen Siza op als verbinder van de verschillende bijdragen, coördineerde en integreerde de diversiteit aan informatie en adviseerde inhoudelijk over de eisen en aanpak, mede gefundeerd door kostenramingen en -advies en aanbestedingsexpertise.

Samenwerking Siza – Deloitte – Plein06/Echo Urban Design – 4Building

In de samenwerking Siza – Deloitte – Plein06/Echo Urban Design – 4Building zijn aanbestedingsstukken opgesteld en is de aanbesteding begeleid. De aanbesteding vond plaats op basis van een marktgerichte dialoog. Na de beoordeling en gunning (eind 2019) zet 4Building haar ondersteuning voort om Siza te adviseren en ondersteunen om samen met BPD – VanWonen de winnende plannen te optimaliseren, uit te werken (VO-DO+) en straks uit te voeren.

Naast advisering rondom proces en ontwerp heeft 4Building een plan van aanpak voor de sloop opgesteld, de fasering gecoördineerd en de aanbesteding voor de sloop voorbereid.

Bron beeldmateriaal: BPD-VanWonen en 4Building.

“U krijgt niet altijd wat u verwacht,
maar altijd wat u nodig hebt”

ir. S. (SANNE) Van Bekkum
Huisvestingsadviseur