Project omschrijving

Nieuwbouw woon- en zorgcentrum Het Prinsenkwartier

Het hoogwaardige, energie neutrale en gasloze woon- en zorgcomplex, Het Prinsenkwartier, ligt in het historische centrum van Brielle en omvat 44 huurappartementen voor ouderen, een intramuraal zorgcentrum met 28 psychogeriatrische woonunits en een algemene welzijnsruimte van bijna 400m2 met o.a. een grand café en mogelijkheden voor dagbesteding. Verder is het gebouw zo ontworpen dat onderlinge ontmoeting van de bewoners wordt gestimuleerd om eenzaamheid tegen te gaan.

Nieuwste locatie Catharina, Thuis op Voorne

De appartementen hebben allemaal een eigen buitenruimte en dienen als tijdelijke huisvesting voor de cliënten van zorg- en welzijnsaanbieder Catharina. De veelal ouderen kunnen hier zelfstandig wonen en toch de hulp krijgen die ze nodig hebben. In het intramuraal zorgcentrum met 28 psychogeriatrische wooneenheden helpt Catharina patiënten met dementie in een nieuwe, hoogwaardige en prettige leefomgeving. Hiervoor is de  locatie vanuit de filosofie van Leefcirkels uitgerust met intelligente domotica die bewoners ondersteunt om zo lang mogelijk te leven zoals ze gewend waren.

Maakbaar Programma van Eisen

Als 4Building hielpen wij Catharina met het actualiseren en haalbaar maken van het Programma van Eisen, zodat de realisatie van dit vooruitstrevende woon- en zorgcentrum een stap dichterbij kwam. We hebben eerst de wensen en behoeften opgehaald in gebruikerssessies, waarna het initiële Programma van Eisen, wat niet haalbaar bleek, stapsgewijs aangepast kon worden tot een maakbaar en herkenbaar Programma van Eisen. Het Programma van Eisen was een belangrijke onderlegger in een marktcompetitie waarin enkele belegger-ontwikkelaar-bouwers een bieding hebben gedaan voor het realiseren van het complex en een 20-jarige huur door Catharina. In samenwerking met procesbegeleider Deloitte zijn tenderdocumenten ontwikkelend waarbinnen marktpartijen een ontwerp mochten indienen dat moest aan de wensen en eisen van Catharina. Verder hebben we ook het belang van de zorgorganisatie bewaakt tijdens het aanbesteden, het selecteren van de aannemer, het ontwerpproces en de daadwerkelijke bouw. Het Prinsenkwartier is nu een woon- en zorgcentrum waar Catharina thuis op Voorne erg blij mee is en terecht trots op is. De cliënten kunnen nu op een hoogwaardige en prettige manier de zorg krijgen die ze nodig hebben.

Bas van Eijndhoven

“U krijgt niet altijd wat u verwacht,
maar altijd wat u nodig hebt.”

ir. F.J.S. (BAS) van Eijndhoven
Huisvestingsadviseur & Partner