Project omschrijving

Uitbreiding Het Schoter Haarlem

Het Schoter is onderdeel van de Dunamare onderwijsgroep en biedt 2-talig onderwijs aan atheneum, havo en mavo-leerlingen. De school biedt ruimte voor circa 1350 leerlingen, maar door de ontwikkeling van het leerlingenaantal is een capaciteitsuitbreiding van lokalen en voorzieningen noodzakelijk.

Eén schoolgebouw voor alle leerlingen

Het bestaande schoolgebouw (1970) is nu te klein voor alle leerlingen en daarom wordt er momenteel ook les gegeven in enkele noodlokalen die op het terrein van voetbalclub Haarlem Kennemerland staan. De uitbreiding van het bestaande gebouw heeft tot doel om alle leerlingen in één gebouw les te kunnen geven. De uitbreiding leidt ook tot functionele wijzigingen en verbeteringen in het bestaande gebouw, met name in het deel waar de verbinding plaatsvindt. Verder wordt er een nieuwe, aangesloten sporthal gebouwd met een fietsenkelder.

De uitbreiding van 2.600 m2 komt aan de NoordWestzijde tegen het bestaande gebouw aan en maakt onderdeel uit van de ontwikkelingen in de Orionzone, één van de zeven ontwikkelzones in Haarlem waar extra woningen en voorzieningen komen.

Geplande oplevering: Eind 2022.

“Met kennis & expertise gericht op ontwerpen.

ir. S. (SANDER) de Brouwer
Sr. Projectmanager | Adviseur