Project omschrijving

Verbouwing OK complex -fase 4- diaconessenhuis Leiden

Het operatiekamercomplex van het Diaconessenhuis in Leiden zijn in een viertal fasen verbouwd. Tijdens de voorbereiding van de laatste fase is 4Building betrokken omdat het ontwerpproces was vastgelopen. In de verbouwing is stapsgewijs het OK complex ontworpen en daarna verbouwd. Hierdoor resteerde in de laatste fase een vrijwel onmogelijk ontwerpopgave: nu de OK’s waren verbouwd; verbouw in één fase de centraal gelegen overige voorzieningen (Holding, Recovery, Kleedkamers, Logistiek punt en Steriele berging).

In een aantal creatieve en inspirerende sessies heeft 4Building de uitgangspunten en startpunten voor het OK complex in kaart gebracht en de inhoud, wensen en eisen van de gevraagde laatste fase met de gebruikers vastgesteld. Hierbij is intensief gekeken naar functionaliteiten, logistiek en bouwfasering. Vervolgens is met enige creativiteit een aantal wél passende oplossingsrichtingen ontwikkeld. Na weging, keuze en besluitvorming zijn deze verder uitgewerkt door de architect en adviseur installaties. Opvallend was dat vanuit eerdere advisering het ziekenhuis stapsgewijs door Fase 1, 2 en 3 was gelopen zonder een totaalperspectief in functionaliteiten, fasering en financiën. De uiteindelijk gevonden oplossing bleek niet alleen op tekening maar ook in de praktijk na enkele weken van gebruik succesvol. Reden voor tevredenheid voor het Diaconessenhuis Leiden.

Onze bijdrage
Bas van Eijndhoven

“Inzicht, overzicht en uitzicht: daar werken we aan.

ir. F.J.S. (BAS) van Eijndhoven
Huisvestingsadviseur | Partner