Project omschrijving

Uitbreiding en verbouwing SEH-HAP Spaarne Gasthuis

De Spoedeisende Hulp van het Spaarne Ziekenhuis is verbouwd. Het doel van deze verbouwing is het realiseren van een gezamenlijke spoedpost van huisartsen in de Haarlemmermeer en het Spaarne Ziekenhuis. Het werk omvat de uitbreiding (globaal 450 m2 BVO) en de verbouwing (globaal 850 m2 BVO) van de bestaande spoedeisende hulp (SEH). Door de uitbreiding en renovatie kan er een integratie plaatsvinden van de huisartsenpost (HAP). Hierdoor kan vroeg in het zorgproces bij binnenkomende patiënten een triage-moment worden ingebouwd waarbij zorgvragen worden beoordeeld en vervolgens worden ingedeeld bij de HAP.

Hoofdaandachtspunten in dit project zijn:

  • het randvoorwaardelijk doorfunctioneren van de SEH gedurende deze uitvoeringswerkzaamheden;
  • de kwetsbaarheid van de bezoekende patiëntengroep (van lichte zorgvraag tot acute levensbedreigende trauma’s per ambulance).
Om de uitbreiding te realiseren is er gestart met het verbouwen van de huidige polikliniekvloer. Het bouwgebied is gescheiden door een gang waar ook patiëntenverkeer plaatsvindt. In de eerste fase is tevens gewerkt aan een buitentrap en liftinstallaties, grenzend aan het ambulancedek. In de opvolgende fasen is gewerkt op de huidige SEH welke continu in bedrijf blijft en waar patiënten te allen tijde opgevangen moeten kunnen worden. Tijdens deze fasen is tevens de buitengevel verplaatst. Het project is op 5 november 2015, naar volle tevredenheid van opdrachtgever en gebruikers, opgeleverd.


Onze bijdrage:

“Op de bouwplaats blijkt de kwaliteit in de praktijk

ing. M. (MARK) van Nierop
Projectleider | Directievoerder